Ahhoz, hogy az Ég és Föld, illetve az emberi társadalom összes folyamatának változása teljes bonyolultságában leírható legyen két trigram kombinálására van szükség. Így jön létre a 8 * 8 = 64 db hexagram.

Száma Kép Magyar név Taoista név Kínai fonetikus
1 Teremtő Az Ég CSIEN
2 Befogadó A Föld KUN
3 A kezdeti nehézségek A Nehézség CSUN
4 Ifjúkori bohóság A Sötétség MENG
5 A várakozás, A táplálás A Várakozás HSZÜ
6 A viszály A Viszály SZUNG
7 A hadsereg A Hadsereg SI
8 Az összetartás Az Összhang PI
9 A kicsi megszelídítő ereje A kicsi általi táplálás HSZIAO CSU
10 A fellépés A Lépés
11 A béke A Nyugalom TAJ
12 A pangás Az Akadályozás PI
13 A közösség Egyformaság az emberekkel TUNG ZSEN
14 A nagybani birtoklás A Nagy birtoklás TA JU
15 A szerénység Az Alázatosság CSIEN
16 A lelkesültség A Gyönyör
17 A követés A Követés SZUJ
18 A romlotton való munkálkodás A Romlás KU
19 A közeledés A Felügyelet LIN
20 A tekintés A Megfigyelés KUAN
21 A keresztülharapás A Keresztülharapás SI HO
22 A kellem A Díszítés PI
23 A repedezés A Szétforgácsolódás PO
24 Visszatérés (A fordulópont) FU
25 Az ártatlanság (A váratlan) A Hűség (a Hibátlanság) VU VANG
26 A nagy megszelídítő ereje A nagy táplálása TA CSU
27 A szájsarok (A táplálás) Az alsó állkapocs (a Táplálás) JI
28 A nagy túlsúlya A nagy túlsúlya TA KUO
29 A mélység, A víz Úrrá lenni a vermeken (Kettős verem) KAN
30 A kapaszkodó, A tűz A Tűz LI
31 A ráhatás (Az udvarlás) Az Érzékenység HSZIEN
32 A tartósság Az Állhatatosság HANG
33 A visszavonulás A Visszavonulás TUN
34 A nagy hatalma A Nagy hatalom TA CSUANG
35 Az előrejutás Az Előrejutás CSIN
36 A fény elsötétedése A világosság elrejtése (A világosság megsebzése) MING JI
37 A nagycsalád A Háznép CSIA ZSEN
38 Az ellentét A Diszharmónia KUJ
39 Az akadály Az Elakadás (a Baj) CSIEN
40 A szabadulás A Felszabadulás (a Feloldás) HSZIE
41 A csökkenés A Csökkentés SZUN
42 A gyarapodás A Növelés JI
43 Az áttörés (Az elszántság) A Szakítás KUAJ
44 Az elébe menés A Találkozás KOU
45 Az összegyűlés Az Összegyűlés CUJ
46 A felnyomulás A Felemelkedés SENG
47 A szorultság (A kimerülés) A Kimerülés KUN
48 A kút A Kút CSING
49 A forradalom (A vedlés) A Fordulat KO
50 Az üst Az Üst TING
51 A gerjesztő (A mennydörgés, A megrázkódtatás) A Mennydörgés CSEN
52 A nyugvás, A hegy A Hegy KEN
53 A fejlődés (Fokozatos előrelépés) Fokozatos előrehaladás CSIEN
54 A házasodó leány A Fiatal leány férjhez adása KUAJ MEJ
55 A bőség A Bőség FANG
56 A vándor Az Utazás
57 A szelíd (Az átható, A szél) A Szél SZUN
58 A derűs, A tó Az Öröm TUJ
59 A feloldás A Szétszóródás HUAN
60 A korlátozás A Fegyelem CSIA
61 A belső igazság Hűség a középpontban CSUNG FU
62 A kicsi túlsúlya A kicsi túlsúlya HSZIAO KUO
63 Beteljesülés után A Rendezettség CSI CSI
64 Beteljesülés előtt A Rendezetlenség VEJ CSI