42. A gyarapodás (益, JI)

Magyar kiegészítő nevek
"A növekedés", "A növelés", "Gyarapítás"
Taoista nevek
A Növelés
Angol kiegészítő nevek
"augmenting"
Leírás
A gyarapodás gondolatát az juttatja kifejezésre, hogy a fölső összetevő jel legalsó erős vonala lesüllyedt és az alsó összetevő jel alá került. Ebben az elgondolásban is kifejezésre jut a Változások Könyvének alapgondolata. Az igazi uralomnak ugyanis szolgálatnak kell lennie. A magasabb részéről hozott áldozatot, ami az alacsonyabb gyarapodását szolgálja, éppen azért nevezzük gyarapodásnak, hogy ezzel is rámutassunk a szellemre, amely egyedül képes a világon segíteni.
Ítélet
GYARAPODÁS. Előmozdító ez vállalkozni valamire. Előmozdító ez átkelni a nagy vízen.
Az áldozat révén, amit a fölül lévő hoz az alsó gyarapodásáért, a nép körében hálás és örömteli hangulat alakul ki, ami szerfölött értékes a közösség virágzása szempontjából. Ha pedig az emberek szeretik a vezetőiket, akkor bízvást lehet valamire vállalkozni, és még nehéz, veszélyes dolgok is sikerülhetnek. Ezért a sikerekkel kísért fejlődés felszálló időszakaiban fontos a szorgos munkálkodás, hogy az időt jól ki tudjuk használni. Ez az időszak hasonló ahhoz, mint amikor az ég és a föld kelnek egybe, hogy a föld részesüljön az ég teremtő erőiből, megformálva és megvalósítva ennek nyomán az élőlényeket. A gyarapodás ideje nem tart sokáig, ezért fontos, hogy amíg tart, addig jól kihasználjuk.
Képzet
Mennydörgés és szél: ez a GYARAPODÁS képe. Így a nemes ember: ha jót lát, akkor azt utánozza, ha hibája van, akkor azt elhagyja.
Ha valaki megfigyeli, hogy a mennydörgés és a szél kölcsönösen hogyan erősíti és gyarapítja egymást, akkor ezen keresztül megtalálhatja az utat saját maga jobbításához és gyarapításához is. Ha valami jót fedezünk fel másokban, akkor azt utánoznunk kell, s ezen keresztül szert tehetünk mindenre, ami jó csak létezik e földön. Ha viszont saját magunkban látunk meg valami rosszat, akkor azt el kell hagyni. Ezáltal megszabadulunk mindentől, ami rossz. A személyiség számára az ilyen erkölcsi átalakulás jelenti a legfontosabb gyarapodást.

1. változó vonal [A] 20. A tekintés

Előmozdító ez nagy tetteket végrehajtani. Magasztos üdv! Makulátlanság.
Ha az ember felülről nagy támogatást tapasztal, akkor az erőnövekedést, amire így szert tesz, arra kell használnia, hogy valami nagy dolgot hajtson végre, olyasmit, amihez önmagában esetleg nem lett volna meg sem az ereje, sem a felelősségvállalási készsége. Az önzéstől való mentesség nagy üdvöt eredményez, s ha valaki nagy üdvöt tud létrehozni, akkor nem érheti semmi gáncs.

2. változó vonal [K] 61. A belső igazság

Valaki aztán valóban gyarapítja őt. Tíz pár teknősbéka sem tudna ellene szegülni. A kitartó állhatatosság üdvözít. A király bemutatja őt az Isten előtt. Üdv!
A valódi gyarapodás azáltal jön, hogy az ember megteremti önmagában ennek feltételeit: a jó iránti befogadókészséget és szeretetet. Ha ez megvan, akkor az, amire törekszünk, magától, szinte egy természeti törvény szükségszerűségével előáll. Ahol a gyarapodás ennyire összhangban van a legmagasabb világtörvénnyel, ott még a véletlenek esetleges összjátéka sem képes azt megakadályozni. Minden kizárólag azon múlik, hogy az embert a váratlan szerencse ne tegye könnyelművé, hanem belső erővel és állhatatossággal fogadja azt. Akkor az illető jelentőségre tesz szert Isten és ember előtt, s tehet valamit a világ javára.

3. változó vonal 37. A nagycsalád

Az ember vészterhes eseményeken keresztül gyarapodik. Semmi hiba, ha őszinte vagy és középen haladsz, s a hercegnek egy pecséttel jelentesz.
Az áldás és gazdagodás időszakának a hatása annyira erőteljes, hogy még az esetleges vészterhes események is azok javát kell, hogy szolgálják, akiket ez érint. Az illetők megszabadulnak a hibáiktól, s azáltal, hogy az igazságnak megfelelően cselekszenek, olyan belső tekintélyre tesznek szert, aminek révén ugyanolyan befolyást képesek gyakorolni, mintha írás és pecsét igazolná őket.

4. változó vonal [A] 25. Az ártatlanság (A váratlan)

Ha középen vándorolsz és értesíted a herceget, akkor az követni fog. Előmozdító ez hasznossá tenni magunkat a főváros áthelyezésekor.
Fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik közvetítenek a vezetők és a vezetettek között. Ezeknek önzetlen személyiségeknek kell lenniük, különösen a gyarapodás időszakában, ahol a nyereségnek a vezetőtől a néphez kell eljutnia. Az áldásból semmit sem szabad önző módon visszatartani, hanem annak valóban azok javát kell szolgálnia, akiknek szánva lett.

Az ilyen közvetítő egyéniség, aki még magára a vezetőre is kedvező hatást gyakorol, különösen olyan időszakokban játszik fontos szerepet, amikor valamilyen nagy, a jövőt meghatározó módon befolyásoló vállalkozásról van szó, amihez valamennyi érintett belső egyetértése szükséges.

5. változó vonal [K] 27. A szájsarok (A táplálás)

Ha a szíved őszintén jóságos, akkor ne kérdezz. Magasztos üdv! Jóságod, mint erény, őszinte elismerést arat.
A valódi jóság nem számolgat és nem firtatja azt, hogy vajon méltó-e rá az illető, vagy hogy mi lesz a hála, hanem mintegy belső szükségszerűségként működik. Az ilyen őszintén jóságos szív el is nyeri jutalmát, amennyiben elismerést arat, s áldásos befolyását akadálytalanul kiterjesztheti.

6. változó vonal 3. A kezdeti nehézségek

Senkinek sem szolgál gyarapodására. Sőt, valaki talán még meg is veri. Szíve nem kitartóan szilárd. Baj!
A helyzet értelme az, hogy a fölül lévőnek lemondása révén gyarapítania kellene az alsót. Ha valaki elmulasztja ezt a kötelességét, és senkinek sincs hasznára, akkor önmagát is megfosztja mások támogató befolyásától, s rövidesen azt veszi észre, hogy teljesen elszigetelődött. Támadásoknak is kiteszi magát ezáltal. Egy olyan hozzáállás, amely nincs tartós összhangban az idő követelményeivel, szükségképpen bajt hoz magával.

Konfuciusz a következőket mondja erről a vonalról: "A nemes ember nyugalomba hozza a személyét, mielőtt megmozdulna; összeszedi a gondolatait, mielőtt megszólalna; szilárd kapcsolatokat alakít ki, mielőtt kérne valamit. Amennyiben a nemes ember e három dolgot rendben tartja, teljes biztonságban érezheti magát. Ha azonban valaki hirtelen a mozgásában, azzal a többiek nem szívesen kezdenek. Ha valaki izgága a szavaiban, akkor azok nem találnak visszhangra az embereknél. Ha valaki kapcsolati előzmények nélkül követel valamit, akkor az ilyennek az emberek semmit sem adnak. Ha pedig senki sincs velünk, akkor jönnek azok, akik az ártalmunkra vannak."
Cimkék
Cimke Leírás
Jellemformálás(6.) A Gyarapodás adja a jellem gazdagságát, a bőség növekedését műfogások nélkül, gondoskodván a haszonos előmozdításáról. Ez a jel biztosítja a jellem számára nélkülönözhetetlen gazdagságot. A jó jellem számára nem elegendő a puszta aszkézis, hanem nagyságra is szüksége van. A gyarapodás a személyiség szerves növekedését mutatja, amely nem kimódolt, s ezért azt mozdítja elő, ami hasznos.A szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.