19. A közeledés (臨, LIN)

Magyar kiegészítő nevek
"Megérkeztünk", "A felügyelet"
Taoista nevek
A Felügyelet
Angol kiegészítő nevek
"nearing", "the forest"
Leírás
A kínai Lin szónak számos jelentése van, amit más nyelven egyetlen szó sem tud kimerítően visszaadni. A Változások Könyvéhez írott régi magyarázatok első jelentésként a »naggyá válást« adják meg. Ami naggyá válik, az nem más, mint a két erős vonal, amely alulról nő bele a jelbe. A fényerők terjeszkednek rajtuk keresztül. E gondolatot továbbszőve adódik a közeledés fogalma, történetesen az erős, magasabban álló közelít az alacsonyhoz. A szó jelenti végül egy magasabb személy leereszkedését a néphez, továbbá az ügyek kézbevételét. A jel a tizenkettedik hónaphoz (január-február) rendelődik, amikor a téli napfordulót követően a fényerők ismét emelkedésnek indulnak.
Ítélet
A KÖZELEDÉSNEK magasztos sikere van. Előmozdító az állhatatosság. Baj lesz, amikor eljön a nyolcadik hónap.
A jel egésze egy ideig boldog, reményteli haladásra utal. Tavasz közeledik. A jókedv és az engedékenység közelebb hozzák egymáshoz a magasat és az alacsonyat. Bizonyos a siker. Elszánt és állhatatos munkálkodásra van szükség, hogy jól ki tudjuk használni a kedvező időszakot. És még egy: a tavaszidő nem tart örökké. A nyolcadik hónapban a viszonyok ismét átfordulnak. Akkorra ismét csak két erős, fényteli vonal marad, ezek azonban már nem kibontakozóban, hanem visszavonuló-félben lesznek (vö. a következő jellel). Erre az átcsapásra jó idejekorán felkészülni. Ha már akkor szembeszállunk a rosszal, amikor az még nem lépett be a megnyilvánulásba, sőt amikor még el sem kezdett mozgolódni, akkor könnyen úrrá lehetünk rajta.
Képzet
A tó felett van a föld: a KÖZELEDÉS képe. Így kimeríthetetlen a nemes ember tanítani akarása, s a nép iránti türelme és oltalma határtalan.
A föld felülről határolja a tavat: ez a közeledés képe, amikor a magasabb leereszkedik az alacsonyabban állókhoz. A kép mindkét összetevője tartalmaz utalást arra vonatkozóan, hogy hogyan kell viszonyulnia ezekhez az emberekhez. Ahogy kimeríthetetlen a tó mélysége, ugyanúgy kimeríthetetlen a bölcs készsége is arra, hogy okítsa az embereket. És a föld határtalan tágasságához hasonlóan, mely hordoz és táplál minden teremtményt, a bölcs is elviseli valamennyi embert és gondoskodik róluk anélkül, hogy bármiféle határvonalat húzna az emberiség egy részének kizárására.

1. változó vonal [K] 7. A hadsereg

Együttes közeledés. Az állhatatosság üdvözít.
A jó kezd érvényesülni, s befolyásos körökben visszhangra talál. Innen indul ki a biztatás a derék emberek számára a közeledésre. Az ember így bekapcsolódhat a felfelé irányuló folyamatokba. Csak arra kell vigyázni, hogy az idő sodrásában nehogy megfeledkezzünk magunkról. Mindig állhatatosnak kell maradni abban, ami a helyes: ez az, ami üdvözít.

2. változó vonal [K] 24. Visszatérés (A fordulópont)

Együttes közeledés. Üdv! Minden előmozdító.
Itt az ember olyan helyzetben van, ahol felülről ösztönzik a csatlakozásra, s ugyanakkor maga is rendelkezik azzal a belső erővel és következetességgel; amelynek nincs szüksége figyelmeztetésre. Ilyenkor biztos a siker. A jövő felől sem kell aggodalmaskodni. Az ember jól tudja, hogy minden földi dolog mulandó, s hogy minden felemelkedést hanyatlás követ: nem szabad, hogy a sorsnak ez az általános törvénye megzavarjon bennünket. Minden előmozdító. Járjuk tehát bátran, becsületesen és határozottan az élet útját.

3. változó vonal 11. A béke

Kényelmes közeledés. Semmi sincs, mi előmozdító volna. Ha az ember bánatos lesz emiatt, makulátlanságát visszanyerheti.
A dolgok remekül mennek: az ember hatalomhoz és befolyáshoz jut. Ez azonban magában rejti a veszélyt, hogy helyzetében bízva elkényelmesedik, s e kényelmes-hanyag hozzáállás az emberekkel való érintkezésében is érezhetővé válik. Ez minden körülmények között káros. Megvan azonban a lehetőség e hozzáállás átalakítására. Ha megbánást érez hibás attitűdje miatt, ha át tudja érezni a felelősséget, ami befolyásos helyzetével együtt jár, akkor az ember megtudja szabadítani magát a hibáktól.

4. változó vonal 54. A házasodó leány

Teljes közeledés. Makulátlanság.
Míg a három alsó vonal a hatalomhoz és befolyáshoz való felemelkedést jelenti, addig a három felső vonal a magasabban állók viszonyulását fejezi ki az alacsonyabbak irányában, akikre befolyást gyakorolnak. Itt egy magasan álló személy teljes, előítéletmentes közeledéséről van szó egy derék emberhez, akit saját körébe von, tekintet nélkül bármiféle rangbéli megítélésre. Ez nagyon kedvező.

5. változó vonal 60. A korlátozás

Bölcs közeledés. Egy nagy herceg esetében ez a helyénvaló. Üdv!
Egy hercegnek, vagy olyasvalakinek, aki hasonlóan magas vezető helyzetben van, rendelkeznie kell azzal a bölcsességgel, hogy derék embereket vonzzon a környezetébe, akik szakavatottak az ügyek vitelében. Bölcsessége nemcsak abban nyilvánul meg, hogy jó érzékkel ki tudja választani a megfelelő embereket, hanem abban is, hogy akiket kiválasztott, azokra azután ráhagyja a dolgokat, s maga nem keveredik az ügyek intézésébe. Ugyanis csak e visszafogottság révén találhatja meg azokat az embereket, akik képesek eleget tenni minden követelménynek, ami az ügyek szakszerű intézéséhez szükséges.

6. változó vonal 41. A csökkenés

Nagylelkű közeledés. Üdv. Makulátlanság.
A bölcs, aki leküzdötte a világot és belsőleg már elkészült az életével, bizonyos körülmények között olyan helyzetbe kerülhet, amikor még egyszer visszatér az innenső oldalra, s közel kerül a többi emberhez. Ez a többi ember számára, akiket tanításban és segítségben részesít, hatalmas üdv. E nagylelkű önlealacsonyítás azonban a saját maga számára sem jelent. hibát.
Cimkék
Cimke Leírás
Naptári hexagram(12.) január-februárA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.