56. A vándor (旅, LÜ)

Magyar kiegészítő nevek
"Az utazás", "Átutazó"
Taoista nevek
Az Utazás
Angol kiegészítő nevek
"sojourning", "traveling"
Leírás
A hegy (Ken) mozdulatlanul nyugszik, fölötte a tűz (Li) pedig fellángol és máris továbbterjed. E kettő ezért nem marad meg sokáig együtt. A vándor osztályrésze az idegenség és az állandó elválás.
Ítélet
A VÁNDOR. Siker a kicsinységen keresztül. A vándor számára üdvös az állhatatosság.
Vándorként és idegenként az embernek nem szabad barátságtalannak, vagy erőszakosnak lennie. Az embernek nincs nagy ismeretségi köre, s ezért nem nagyon tanácsos felvágnia. Óvatosnak és visszafogottnak kell maradnia, ezzel védheti meg magát a rossztól. Azzal érhet el sikert, ha előzékeny és szolgálatkész másokkal szemben. A vándornak nincs állandó lakóhelye, otthona az utca. Ezért különösen ügyelnie kell arra, hogy belül szilárd és egyenes maradjon, s csak a jó helyeken táborozzon le és csak jó emberekkel érintkezzen. Ebben az esetben sorsa üdvösen fog alakulni, s háborítatlanul róhatja tovább az útját.
Képzet
Tűz a hegyen: ez a VÁNDOR képe. Így a nemes ember világos és óvatos a büntetések kiszabásánál, s nem húzza-halasztja a peres ügyeket.
Amikor a hegyen felég a fű, az fényesen világít. A tűz azonban nem marad meg egy helyen, hanem új táplálék után nézve állandóan továbbvándorol. Csak egy gyorsan átfutó jelenségről van szó. Ugyanígy kellene, hogy legyen a büntetésekkel és perekkel is. Ezeknek is gyorsan lezajló, átmeneti jelenségeknek kell lenniük, s nem szabad őket sokáig halogatni. A börtönöknek is olyan helyeknek kell lenniük, amelyek az embereket csak átmenetileg fogadják be, mintha csak vendégek lennének. Nem szabad, hogy az emberek lakóhelyévé váljanak.

1. változó vonal 30. A kapaszkodó, A tűz

Ha a vándor kicsinyes dolgokkal foglalja el magát, ezáltal balszerencsét von magára.
Egy vándornak nem szabad feladnia a méltóságát, s útja során közönséges dolgokba keverednie. Minél alacsonyabb és védtelenebb kifelé a helyzete, annál jobban kell befelé vigyáznia a méltóságára. Nagyon téved ugyanis az idegen, ha azt gondolja, hogy viccelődéssel és mulatságos magatartással kedvező fogadtatásra találhat. Ennek csupán az lesz a következménye, hogy megvetik és lekezelően bánnak vele.

2. változó vonal 50. Az üst

A vándor egy fogadóhoz érkezik. Vele van a tulajdona. Elnyeri egy ifjú szolga állhatatosságát.
A vándor, akiről itt szó van, szerény és visszafogott. Belsőleg nem veszíti el magát, s ezért menedékre talál. Kifele sem veszíti el az emberek jóindulatát, s ezért mindenki támogatja, úgyhogy a végén még tulajdonra is szert tesz. Azonkívül csatlakozik hozzá egy hűséges és megbízható szolgáló, ami egy vándor számára felbecsülhetetlen értéket jelent.

3. változó vonal 35. Az előrejutás

Leég a vándor fogadója. Elveszíti ifjú szolgája állhatatosságát. Veszély.
Egy erőszakos idegenről van szó, aki nem tud viselkedni. Olyan ügyekbe és vitákba keveredik, amelyekhez valójában semmi köze. Ezáltal elveszíti menedékét. Saját szolgálójával is idegenként, lekezelően bánik. Ennek következtében elveszíti annak hűségét. Márpedig ha idegenként senki sincs, akire az ember támaszkodhatna, akkor az nagyon veszélyes.

4. változó vonal 52. A nyugvás, A hegy

A vándor megpihen egy menedékhelyen. Szert tesz tulajdonára és egy fejszére. A szívem nem örül.
A kép egy olyan vándort mutat be, aki kifelé tud mértéket tartani, jóllehet belül erős és célratörő. Így aztán legalább egy menedékhelyet talál magának, ahol elidőzhet. Az is sikerül neki, hogy tulajdonra tegyen szert. Vagyonával azonban nincs biztonságban. Állandóan résen kell lennie, s készen kell állnia arra, hogy akár fegyverrel is védekezzen. Ezért nem igazán érzi jól magát. Állandóan tudatában van annak, hogy idegen egy idegen országban.

5. változó vonal [K] 33. A visszavonulás

Elejt egy fácánt; az első nyíllövésre lezuhan. Ez aztán végül dicséretet terem, s hivatalhoz juttatja.
Az államférfiak utazásaik során egy fácán ajándékozásával szokták a hercegnél tiszteletüket tenni. A vándor itt egy herceg szolgálatába kíván lépni. E célból elejt egy fácánt, amelyet első lövésre eltalál. Így barátokra tesz szert, akik dicsérik őt, s akik beajánlják. Végül a herceg elé bocsátják, aki hivatalt juttat a számára.

Gyakran adódnak körülmények, amelyek az embert arra ösztönzik, hogy idegenben próbáljon meg otthonra találni. Ha tudja, hogy hogyan kezelje az ilyen helyzetet, s hogyan kell magát a helyes módon bevezetnie, akkor szert tehet egy baráti körre, s még idegenben is képes lehet kialakítani a maga tevékenységi körét.

6. változó vonal 62. A kicsi túlsúlya

A madárnak leég a fészke. A vándor először nevet, aztán jajgatnia, s könnyeznie kell. Könnyelműségében elveszíti a tehenet. Baj!
A madár képe, melynek leég a fészke, a menedékhely elvesztésére utal. Ha a madár fészke építésénél könnyelmű és elővigyázatlan volt, akkor könnyen elérheti egy ilyen csapás. Ugyanígy van ez a vándorral is. Ha hagyja magát belefeledkezni a mókába és kacagásba, s megfeledkezik arról; hogy ő csak egy vándor, akkor később lesz majd oka sírni és jajveszékelni. Ha ugyanis az ember könnyelműségében elveszíti tehenét - vagyis szerénységét és alkalmazkodóképességét -, akkor ennek rossz vége lesz.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.