55. A bőség (豐, FANG)

Taoista nevek
A Bőség
Angol kiegészítő nevek
"abounding"
Leírás
Csen a mozgás, Li pedig a láng, melynek tulajdonsága a tisztaság. Belül tisztaság, kifelé mozgás - ez nagyságot és bőséget eredményez. A jel a fejlett kultúra időszakát ábrázolja. Mindazonáltal az a körülmény, hogy a fejlődés elérte legmagasabb szintjét, már magában hordja az utalást arra, hogy e rendkívüli bőség állapota nem tarthat sokáig.
Ítélet
A BŐSÉGNEK sikere van. A király éri ezt el. Ne légy szomorú; olyannak kell lenned, mint a Nap a delelőjén.
Nem minden halandónak adatott meg, hogy meg tudja teremteni a legnagyobb bőség és hatalom időszakát. Csak az emberek született uralkodója lehet képes ilyesmire, akinek akarata valami nagyra irányul. A bőség ilyen időszakai rendszerint rövidek. A bölcs embert ezért könnyen szomorúság foghatja el, belegondolva a közelgő hanyatlásba. Nem való azonban hozzá az effajta szomorúság. A bőség időszakában csak az játszhat vezető szerepet, aki belül mentes a bánattól és az aggodalmaskodástól. Olyannak kell lennie, mint a delelőjén lévő Nap, amely mindent bevilágít és megörvendeztet az ég alatt.
Képzet
Együtt jön mennydörgés és villámlás: ez a BŐSÉG képe. Így a nemes ember eldönti a pereket, s végrehajtatja a büntetéseket.
A jel bizonyos kapcsolatban áll a "KERESZTÜLHARAPÁS" (21. sz.) jelével, ahol ugyancsak a mennydörgés és a villámlás jelenik meg együtt, azonban fordított sorrendben. Míg ott a törvények rögzítéséről volt szó, addig itt azok alkalmazásáról és kivitelezéséről. A belső tisztaság lehetővé teszi a valódi tényállás tisztázását, a külső elrettentés pedig gondoskodik a büntetések pontos és szigorú végrehajtásáról.

1. változó vonal 62. A kicsi túlsúlya

Ha az ember a neki rendelt uralkodóval találkozik, tíz napig együtt lehet vele, s ez nem hiba. Az odamenés elismerésre talál.
A bőség időszakának a létrehozása a belső tisztaság és az erőteljes mozgás egyesítését igényli. Ahol e tulajdonságok két különböző emberben találhatók meg, ott e két ember összeillik, s még ha egy egész időkört töltenek is együtt a bőség idején, az nem tekintendő túlzottan hosszúnak, vagy bármilyen szempontból hibának. Ezért az ember nyugodtan odamehet, hogy működést fejtsen ki; bizonyosan elismerést fog aratni.

2. változó vonal 34. A nagy hatalma

A függöny olyan sűrű szövésű, hogy az ember délben is látja a sarkcsillagot. Az odamenés bizalmatlanságot és gyűlölködést vált ki. Ha az ember felrázza őt az igazsággal, az üdvözít.
Gyakran megtörténik, hogy az uralkodót, aki valami nagyot akar, s azt az embert, aki a nagyot meg tudná valósítani, intrika és pártok ármánykodása választja el egymástól, s ez általános elsötétedést eredményez, ami hasonló a napfogyatkozáshoz. Ilyenkor az ember a Nap helyett a sarkcsillagot látja az égen. Az uralkodót árnyékba szorítja az egyik párt, amelyik magához ragadja a hatalmat. Ha az ember ilyen időszakban valami erőteljes cselekvésre vállalkozna, akkor csak bizalmatlanságba és irigységbe ütközne, ami lehetetlenné tenne bármilyen mozgást. Ilyenkor a helyes magatartás az, hogy az ember belül az igazság hatalmára bízza magát, ami végül olyan erősnek bizonyulhat, hogy hatása a láthatatlan tartományokon keresztül az uralkodót is eléri, úgyhogy minden jóra fordul.

3. változó vonal 51. A gerjesztő (A mennydörgés, A megrázkódtatás)

A bozót annyira sűrűn elburjánzott, hogy az ember délben is látja a kisebb csillagokat. Eltöri a jobb karját. Makulátlanság.
Itt a Nap egyre fokozódó eltakarásának képével állunk szemben. A fogyatkozás éppen elérte a tetőpontját, s ezért látja az ember még délben is a kisebb csillagokat.

A társadalmi viszonyokra alkalmazva a herceget itt annyira elhomályosították, hogy még a legjelentéktelenebb emberek is az előtérbe tudnak nyomulni. Ilyenkor a derék ember számára, aki az uralkodó jobb keze lehetne, lehetetlen bármire is vállalkozni. Olyan a helyzet, mintha csak el lenne törve a jobb kéz. Nem az ő hibája azonban, hogy ilyen módon akadályoztatva van a cselekvésben.

4. változó vonal 36. A fény elsötétedése

A függöny olyan sűrű szövésű, hogy az ember délben is látja a sarkcsillagot. Találkozik vele egyívású urával. Üdv!
Itt az elsötétedés már csökkenőben van, ezért az egymáshoz illő emberek egymásra találnak. Itt is meg kell találni a helyes kiegészítést: a cselekvési kedvnek a nélkülözhetetlen bölcsességhez kell csatlakoznia, s akkor minden jóra fog fordulni. Ez az egymást kiegészítés éppen fordított jellegű, mint az első vonal esetében. Ott a bölcsességet kellett kiegészíteni a belőle hiányzó tetterővel, itt viszont a tetterőt kell bölcsességgel ellensúlyozni.

5. változó vonal [K] 49. A forradalom (A vedlés)

Vonalak jönnek, áldás és dicsőség közeleg. Üdv!
Az uralkodó szerény, úgyhogy nyitott a derék emberek felől érkező tanácsokra. Így aztán köré gyűlnek azok az emberek, akik útba tudják őt igazítani a helyes cselekvés irányvonalairól. Ebből pedig áldás, dicsőség és üdv származik mind őreá, mind pedig népére.

6. változó vonal 30. A kapaszkodó, A tűz

Háza bőségben leledzik. Nincs tekintettel a családjára. Bekémlel az ajtón keresztül, s nem vesz észre ott senkit. Három évig senkit sem lát. Baj!
Itt olyan emberről van szó, aki gőgje és önfejűsége következtében éppen az ellenkezőjét éri el annak, mint amire törekedett. Gazdagságot és pompát kívánt háza számára. Feltétlen úr akart lenni a saját házában. Ezzel azonban elidegenítette magától a családját, úgyhogy a végén ottmarad teljesen elhagyatva, egyedül.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.