23. A repedezés (剝, PO)

Magyar kiegészítő nevek
"A szétforgácsolódás", "Felbomlás"
Taoista nevek
A Szétforgácsolódás
Angol kiegészítő nevek
"stripping", "flaying"
Leírás
A sötét vonalak éppen arra készülnek, hogy felemelkedve megbuktassák az utolsó szilárd és fényteli vonalat is, úgy, hogy befolyásukkal felbomlasszák azt. A sötét, közönséges erők nem közvetlen harcban győzik le azt, ami erős és nemes, hanem fokozatosan és észrevétlenül ássák azt alá, míg az végül egyszercsak összeomlik.

A jel egy ház képét ábrázolja. A legfelső vonal a tető. Mivel már a tető is repedezik, a ház hamarosan összeomlik.

A jel a kilencedik hónapnak (október-november) felel meg. A jin erő egyre inkább tért hódítva tör előre, s arra készülődik, hogy a jang erőt teljesen kiszorítsa.
Ítélet
A REPEDEZÉS. Nem előmozdító ez bárhová is menni.
Olyan időszakban vagyunk, amikor a közönséges előretörőben van, s éppen arra készülődik, hogy a maradék erős és nemes tényezőket is kiszorítsa. Ilyen körülmények között, mivel mindez az idő menetével összhangban történik, a nemes embernek nem célszerű bármiféle vállalkozásba kezdenie. Az ilyen kedvezőtlen időszakban tanúsítandó helyes magatartásra a képekből és azok sajátosságaiból lehet következtetni. Az alsó jel a földet jelenti, amelynek sajátossága az alkalmazkodás es az odaadás, míg a felső jel a hegynek felel meg, melynek tulajdonsága a nyugalom. Ebből az a tanács szűrhető le, hogy az ember e kedvezőtlen időszakban alkalmazkodjék és maradjon nyugton. Ugyanis a dolog ezúttal nem az emberi cselekvés kérdése, hanem az időbeli feltételek ilyenek, amelyek az ég törvényének megfelelően maguk is a növekedés és fogyatkozás, telítődés és kiürülés váltakozását követik. Az ilyen idői feltételekkel szemben semmit sem tehetünk. Ezért nem gyávaság, hanem bölcsesség, ha az ember engedelmeskedik és elkerüli a cselekvést.
Képzet
A hegy a földön nyugszik: a REPEDEZÉS képe. Így a felül lévők csak az alul lévőknek juttatott gazdag adományok révén biztosíthatják helyzetüket.
A hegy a földön nyugszik. Ha keskeny és meredek, s nincs széles alapja, akkor le kell, hogy dőljön. Helyzete csak akkor biztos, ha széles, nagy alapokon támaszkodik a földre, nem pedig büszkén és meredeken. Így kell az uralkodónak is a nép széles alapjára támaszkodnia. Akik uralkodni akarnak, azoknak bőkezűeknek és nagylelkűeknek kell lenniük, mint a föld, amely mindent hordoz; s akkor helyzetüket olyan biztossá tehetik, mint amilyen a hegy mozdíthatatlan nyugvása.

1. változó vonal 27. A szájsarok (A táplálás)

Az ágy megreped a lábánál. Az állhatatosak elpusztulnak. Baj.
Az alantas emberek előbújnak, s titokban, alulról megkezdik pusztító aknamunkájukat, amelynek célja, hogy ilyen módon aláássák a nemes ember helyzetét. Az uralkodó híveit, akik hűek maradnak urukhoz, rágalmazás és minden egyéb lehetséges fondorlat révén megsemmisítik. A helyzet egyáltalán nem üdvös. Mégsem lehet semmi mást tenni, mint várni.

2. változó vonal 4. Ifjúkori bohóság

Az ágy megreped a szélénél. Az állhatatosak elpusztulnak. Baj.
A közönséges emberek hatalma növekszik. A veszély már a saját személyünk közelében jár. Már világos jelzéseket kapunk, s a nyugalmunknak vége szakad. Miközben az ember ilyen veszélyes helyzetbe kerül, nem kap segítséget és baráti támogatást sem felülről, sem alulról. Ebben az elszigeteltségben a legnagyobb elővigyázatosságra van szükség. Az embernek igazodnia kell az időhöz és idejekorán ki kell térnie. Ha állhatatosan és hajlíthatatlanul tovább képviselné álláspontját, akkor ez a pusztulásához vezetne.

3. változó vonal 52. A nyugvás, A hegy

Szétforgácsolódik velük. Makulátlanság.
Az ember rossz környezetben találja magát, amelyhez külső kötelékeken keresztül is kapcsolódik. Bensőséges kapcsolatban áll ugyanakkor egy magasabb egyéniséggel. Ezen keresztül szert tud tenni arra a belső tartásra, amelynek segítségével megszabadulhat a környezetében lévő emberek ráhatásától. Ezzel ugyan szembekerül velük, ez azonban semmiképpen sem hiba.

4. változó vonal 35. Az előrejutás

Az ágy egészen a bőrig reped. Baj.
Itt a vész elérte már nemcsak a nyugvóhelyet, hanem a saját testet is. Figyelmeztetést, vagy más megjegyzést a szöveg nem tartalmaz. A szerencsétlenség a tetőfokára hág: nem lehet többé elhárítani.

5. változó vonal 20. A tekintés

Halraj. Az udvarhölgyek révén kegy érkezik. Minden előmozdító.
Itt, a felső erős és fényteli elv közvetlen szomszédságában a sötétség természete megváltozik. Nem tör többé fondorlatosan az erős elv ellen, hanem aláveti magát vezetésének. Sőt, mint a többi gyenge feje, azokat is mindet az erős elé vezeti, hasonlóan a hercegnőhöz, aki férje elé vezeti szolgálóit, mint egy raj halat, s ezáltal kieszközli annak kegyét számukra. Mivel itt az alacsonyabb önként aláveti magát a magasabbnak, szerencsével fog járni, s a magasabb is megkapja, ami neki jár. Ezzel minden jóra fordul.

6. változó vonal [K] 2. Befogadó

Egy nagy gyümölcs van ott, amely nem lett elfogyasztva. A nemes ember kocsira tesz szert. A közönséges háza szétreped.
Itt a széthullás folyamata a végéhez érkezett. Miután a vész kitombolta magát, ismét jobb idők jönnek. A jó magja még megvan. Amikor a gyümölcs a földre hullik, éppen akkor indulhat újból növekedésnek magjából a jó. A nemes ember ismét befolyáshoz jut és hatáskörre tesz szert. A közvélemény felkapja, mintha csak egy kocsira szállna. A közönséges emberek gonoszsága viszont megbosszulja magát. Házuk szétesik. Ebben természeti törvény rejlik. A rossz nemcsak a jóra veszedelmes, hanem végső soron saját magát is megsemmisíti; mert a rossz, mely csak tagadásból táplálkozik, önmagában nem képes megállni. A közönséges emberek is akkor járnak a legjobban, ha egy nemes kordában tartja őket.
Cimkék
Cimke Leírás
Naptári hexagram(9.) október-novemberA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.