3. A kezdeti nehézségek (屯, CSUN)

Magyar kiegészítő nevek
"A sarjadás", "A nehézség"
Taoista nevek
A Nehézség
Angol kiegészítő nevek
"sprouting",  "gathering support", "hoarding"
Leírás
A jel neve, Csun tulajdonképpen a fűszál képzetére utal, amely a földből ki akarván sarjadni, nekiütközik egy akadálynak. Ebből adódik a »kezdeti nehézségek« jelentés. A jel arra utal, hogy az ég és a föld hogyan hozzák létre az egyes elkülönült lényeket. Itt éppen 'az első találkozásukról van szó, amely nehézségektől terhes. Az alsó jel Csen, a Gerjesztő; ennek mozgása felfelé irányul, képe a mennydörgés. A felső jel Kan, a Mélység, a Veszedelmes; ennek mozgása le felé irányul, s képe az eső. A helyzet tehát sűrű, kaotikus töltöttségre utal, mennydörgés és csapadék töltik meg a levegőt. A káosz azonban kitisztul. Miközben a Mélység lesüllyed, a felfelé irányuló mozgás lassanként kiemelkedik a veszélyes zónából. A zivatar­ban kisülnek az egymásnak feszülő erők, és minden megkön­nyebbülten fellélegzik.
Ítélet
A KEZDETI NEHÉZSÉGEK hatása magasztos valóra válás, előmozdító az állhatatosság. Jobb semmire sem vállalkozni. Segítőtársak bevetése előrevivő.
A kibontakozás időszaka tele van nehézségekkel. Olyan, mint az első szülés. Ezek a nehézségek azonban a megformálódásért küzdő erők telítettségéből származnak. Minden mozgásban van, s ezért van kilátás a nagy sikerre a fennálló veszélyek ellenére is, feltéve, hogy az ember kellőképpen kitartó. Amikor a sors kezdeti időszak elé állít bennünket, akkor még minden kialakulatlan és homályos. Ezért ki kell várnunk, mert minden idő előtti mozdulat kudarchoz vezethet. Legalább ugyanennyire fontos, hogy az ember ne maradjon egyedül: Segítőtársakra van szükségünk, akikkel együtt meg tudunk birkózni a káosszal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az embernek tétlenül kell szemlélnie az eseményeket, hanem a karját kell nyújtania mindenki felé, s lelkesítőleg, útmutatással kell melléjük állnia.
Képzet
Felhők és mennydörgés: A KEZDETI NEHÉZSÉGEK képe. Így a nemes ember kibogoz és rendet teremt.
A felhőket és a mennydörgést bizonyos vonaldíszítményeken keresztül ábrázolják, amelyek arra utalnak, hogy a kezdeti nehézségek káoszában már benne rejlik a későbbi rend csírája. Így a nemes embernek az ilyen kezdeti időszakokban az a dolga, hogy tagolttá tegye és elrendezze az áttekinthetetlen forrongást, hasonlóan ahhoz, mint amikor az ember széjjelbont egy selyemgombolyagot, és a szálakból fonalat képez. Az embernek ahhoz, hogy magára találjon a végtelenben, szétválasztania és egyesítenie kell.

1. változó vonal [K] 8. Az összetartás

Tétovázás és akadály. Előmozdító ez állhatatosnak maradni. Előmozdító ez segítőtársakat bevetni.
Ha az ember egy vállalkozás kezdetén akadályokba ütközik, akkor ne próbálja kierőszakolni a továbbjutást, hanem inkább óvatosan álljon meg és hagyjon magának egy kis szünetet. Ne hagyja magát ugyanakkor megzavarni sem, hanem szegezze tekintetét kitartóan és állhatatosan a céljára. Nagyon fontos, hogy az ember megtalálja a megfelelő segítőtársakat. Ez azonban csak akkor fog sikerülni, ha az emberekkel való érintkezésében szerény és nem fölényes. Csak ebben az esetben tudja megnyerni magának azokat az embereket, akiknek a segítségével nekivághat a nehézségeknek.

2. változó vonal 60. A korlátozás

Nehézségek tornyosulnak. Kocsi és ló szétválnak. Nem haramia ő, udvarolni akar a kellő időben. A leányzó szemérmes, nem ígérkezik. Tíz év, akkor eljegyzi magát.
Az ember akadályok és nehézségek közepette találja magát. Hirtelen átfordulnak a dolgok, mintha valaki érkezett volna egy lóval és kocsival, s kifogta volna a lovát. Az esemény annyira váratlan, hogy a jövevényben hajlamosak vagyunk rablót gyanítani. Fokozatosan kiderül azonban, hogy nincsen benne semmi rossz szándék, hanem csupán baráti kapcsolatokat keres és segítséget ajánl. Ezt az ajánlkozást azonban nem célszerű elfogadni, mivel nem a megfelelő oldalról érkezett; ehelyett jobb várni, amíg az idő be nem teljesedik — a tíz év zárt időszakasz, egy beteljesedésnyi idő. Ennek leteltével a dolgok maguktól visszatérnek ismét a normális kerékvágásba, s egyesülhetünk barátunkkal, aki nekünk rendeltetett.

A mátka képe, aki kedveséhez nehéz időkben is hű marad, egy sajátos élethelyzetre szóló tanácsot közvetít: ha nehéz időszakban, amikor akadályokba ütközünk, váratlan segítség ajánlkozik egy olyan irányból, amelyhez nincsen közünk, akkor jobb óvatosnak maradni és nem vállalni elkötelezettséget — ami szükségképpen ránk hárulna a segítség elfogadásával —, mivel ellenkező esetben csorbát szenvedne a döntési szabadságunk. Ha az ember kivárja a szükséges időt, akkor ismét nyugodt viszonyok lesznek és elérjük, amiben reménykedtünk.

E szakasznak egy eltérő fordítása is lehetséges, amiből egy másfajta értelmezés adódik: Nehézségek tornyosulnak. Ló és kocsi megfordulnak. Ha a rabló nem volna ott, jönne már a kérő. A leányzó hű, nem ígérkezik. Tíz év, akkor eljegyzi magát.

3. változó vonal 63. Beteljesülés után

Aki erdész nélkül hajtja a szarvast, az csak eltéved az erdőben. A nemes ember megérti az idő szavát, s inkább felhagy a próbálkozással. A folytatás megszégyenüléshez vezet.
Ha az ember egy idegen erdőben akar vadászni és nincs vezetője, akkor nagy esélye van rá, hogy eltéved. Amikor nehézségek közepette találjuk magunkat, nem szabad meggondolatlanul és vezetés nélkül megpróbálnunk kilopakodni a helyzetből. A sors nem hagyja magát becsapni. A szükséges útmutatást mellőző, elhamarkodott törekvés kudarchoz és megszégyenüléshez vezet. Ezért a nemes ember, aki felismeri a jövendő csíráját, inkább lemond a kívánságáról, semminthogy kudarcot és szégyent hozzon a saját fejére azzal, hogy megpróbálja azt kikényszeríteni.

4. változó vonal 17. A követés

Ló és kocsi szétválnak. Törekedj egyesíteni! Odamenni üdvözít. Minden segítőleg hat.
Az ember olyan helyzetben van, ahol kötelessége lenne cselekedni, azonban nincs elég ereje hozzá. Azonban alkalom kínálkozik arra, hogy kapcsolatokra találjunk. Ezt az alkalmat meg kell ragadni. Nem szabad engedni, hogy valamiféle hamisan értelmezett büszkeség, vagy tartózkodás visszatartson bennünket. A belső tisztaság jele, ha valaki képes rászánni magát az első lépés megtételére még akkor is, ha ez bizonyos önmegtagadással jár. Nehéz helyzetekben nem szégyen engedni, hogy segítsenek nekünk. Ha az ember megtalálja az alkalmas segítséget, akkor minden jóra fordul.

5. változó vonal [K] 24. Visszatérés (A fordulópont)

Nehézségek az áldás körül. Egy kis állhatatosság üdvözít. Túl nagy állhatatosság bajt terem.
Az ember olyan helyzetben van, ahol semmi lehetősége a jószándékát olymódon kifejezésre juttatni, hogy az valóban formát öltsön, és mások megértsék. Valaki állandóan közbeavatkozik, és ellenállást tapasztalunk mindennel szemben, amit teszünk. Az embernek ilyenkor óvatosnak kell lennie, és csak fokozatosan szabad előrehaladnia. Nem szabad semmilyen nagyszabású vállalkozást erőszakkal keresztülvinnie, az ilyesmi ugyanis csak akkor sikerülhet, ha az ember általános bizalmat élvez. Csak a csendes, megbízható és lelkiismeretes munkával érhetjük el, hogy a viszonyok fokozatosan tisztázódjanak és elháruljanak az útból az akadályok.

6. változó vonal 42. A gyarapodás

Ló és kocsi szétválnak. Véres könnyek hullanak.
Vannak emberek, akik számára a kezdet nehézségei túl nehéznek bizonyulnak. Megrekednek, s nem képesek átvergődni. Leengedik a karjukat és feladják a harcot. Az ilyen beletörődés a legszomorúbb dolgok közé tartozik. Ezért fűzi ehhez hozzá Konfuciusz a következő megjegyzést: „Véres könnyek hullanak: nem szabad engednünk, hogy az ilyesmi sokáig tartson."
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.