51. A gerjesztő (A mennydörgés, A megrázkódtatás) (震, CSEN)

Taoista nevek
A Mennydörgés
Angol kiegészítő nevek
"shake", "thunder"
Leírás
A Csen ősjele a legidősebb fiú, aki erővel és hatalommal telve ragadja magához az uralmat. Egy jang vonal helyezkedik el két jin vonal alatt, s erőteljesen tör felfelé. E mozgás olyan heves, hogy ijedtséget kelt. Képéül a mennydörgés szolgál, mely a földből előtörve akkora megrázkódtatást okoz, hogy mindenkit ijedtség és remegés fog el.
Ítélet
A MEGRÁZKÓDTATÁS sikert hoz. Megrázkódtatás jön: hú, ha! Kacagó szavak: hahaha! A megrázkódtatás riadalmat kelt száz mérföldnyire, s ő mégsem engedi az áldozó kanalat és csészét elejteni.
A megrázkódtatás, amit a föld belsejében rejtőző Isten színrelépése gerjeszt, azzal a hatással jár, hogy az emberek megriadnak, azonban ez az istenfélelem, ami ilyenkor gerjed, mégiscsak valami jó dolog; ez biztosítja ugyanis, hogy utána vidámság és öröm következhessék. Ha az ember belül már megtanulta, mi a remegés és rettegés, akkor a külső befolyások okozta borzalmakkal szemben már biztosítva van, még ha mennydörgés tombol is, mely száz mérföldes körzetben rettegést kelt, az ilyen ember belsőleg annyira nyugodt és hódolatteljes marad, hogy eszébe sem jut az áldozati szertartást megszakítani. E mély belső komolyság, melyről minden külső rettenet erőtlenül visszapattan, jelenti azt a szellemi követelményt, amellyel az emberiség valamennyi vezetőjének és uralkodójának rendelkeznie kellene.
Képzet
Folytatódó mennydörgés: ez a MEGRÁZKODTATÁS képe. Így a remegés és rettegés közepette a nemes ember átvizsgálja önmagát és helyreigazítja az életét.
A folytatódó mennydörgés megrázkódtató hatásánál fogva remegést és rettegést hoz magával. A nemes ember ennek megfelelően folyvást hódolattal tekint az előlépő Istenre, rendbeteszi az életét és megvizsgálja a saját szívét, hogy nincs-e ott elrejtve valami, ami ellenkezne Isten akaratával. Így az Isten iránti hódolat az alapja minden valódi életformálásnak.

1. változó vonal [K] 16. A lelkesültség

Megrázkódtatás jön: hú, ha! Majd kacagó szavak következnek: hahaha! Üdv!
Az embert először a megrázkódtatás kiváltotta remegés és rettegés éri el, s úgy látja, hogy hátrányba került másokkal szemben. Ez azonban csak átmeneti. Miután túljut a megpróbáltatáson, jön a megkönnyebbülés. S egészében tekintve az üdvöt éppen az a szörnyűség hozza magával, amin az embernek először keresztül kellett mennie.

2. változó vonal 54. A házasodó leány

Veszéllyel járó megrázkódtatás. Százezerszer elveszted a kincseidet, s meg kell másznod a kilenc dombot. Ne hajszoljad őket, hét nap múlva visszakapod őket ismét.
Olyan helyzetről van szó, ahol az ember valamilyen megrázkódtatás következtében veszélybe került, s nagy veszteségeket szenvedett. A körülmények olyanok, hogy az ellenállás szembefordulást jelentene az idő mozgásirányával, s ezért eleve kudarcra van ítélve. Ezért a legjobb, amit az ember tehet, hogy visszavonul a magas hegyekbe, ahol a nehéz megközelíthetőség megvédi a fenyegető veszélytől. A tulajdonban bekövetkező veszteségeket egyszerűen tudomásul kell vennie, s nem szabad túlzásba vinnie az ezzel kapcsolatos panaszkodást. Amikor letelt az idő, melynek megrázkódtatásai megfosztottak bennünket a tulajdonunktól, magától visszakapjuk azt, anélkül, hogy különösebben hajszolnunk kellene.

3. változó vonal 55. A bőség

Megrázkódtatás jön, s riadttá tesz. Ha az embert a megrázkódtatás ösztönzi tettre, akkor mentes marad attól, hogy bajba keveredjen.
Háromféle megrázkódtatás van: az ég rettenete - ez a mennydörgés -, azután a sors kiváltotta megrázkódtatás, s végül a szív rettenete.

Itt nem annyira belső megrázkódtatásról van szó, mint inkább a sors okozta megrázkódtatásról. Az ilyen riasztó helyzetekben az ember rendkívül könnyen elveszíti a higgadtságát, úgyhogy nem ismeri fel a kínálkozó cselekvési lehetőségeket, hanem némán tűri, hogy a sors haladjon a maga útján. Azonban ha hagyja, hogy a sors okozta megrázkódtatás elindítson egy belső átalakulást, akkor különösebb erőlködés nélkül is felül fog kerekedni a külső sorscsapásokon.

4. változó vonal 24. Visszatérés (A fordulópont)

A megrázkódtatás mocsárba merül.
A belső átalakulás sikere részben a körülményeken is múlik. Ha a körülmények olyanok, hogy sem éles ellenállás nem tapintható ki, amivel erőteljesen szembe lehetne szállni, sem nem engednek a dolgok, hogy a győzelem kivívható lenne, akkor minden nyúlóssá és tapadóssá válik, mint az iszap, s a mozgás teljesen megbénul.

5. változó vonal 17. A követés

A megrázkódtatás ide-oda vándorol: veszély. Az ember azonban nem veszít semmit ezáltal, csak elintézendő ügyeket jelent.
Itt nemcsak egyszeri megrázkódtatásról van szó, hanem azok ismétlődéséről, aminek során még fellélegezni sem marad időnk. Mégsem okoznak e megrázkódtatások veszteséget, ha ügyelünk arra, hogy magunkat a mozgás középpontjában tartsuk, s ezáltal megóvjuk magunkat attól, hogy tehetetlenül hánykódjunk a sors kénye-kedve szerint.

6. változó vonal 21. A keresztülharapás

A megrázkódtatás pusztulást és félelmetes körkepét hagy maga után. Az előremenés bajt okoz. Ha a dolog még nem érte el a saját testet, hanem még csak a szomszédig hatolt, akkor nincs hiba. A bajtársaknak van miről beszélniük.
Amikor a belső megrázkódtatás a tetőpontjára hág, könnyen megfosztja az embert értelmétől és látása tisztaságától. Egy ilyen megrázkódtatás közepette természetesen nem lehetséges higgadtan cselekedni. Ilyenkor a helyes az, hogy az ember igyekezzék nyugton maradni, amíg vissza nem nyeri lélekjelenlétét és értelme tisztaságát.

Erre azonban csak addig vagyunk képesek, amíg a pánik ránk még nem ragadt át, bár a környezetünkön már megfigyelhetjük az ilyen általános megrettenés áldatlan hatását. Ha az embernek sikerül idejében visszavonulni a cselekvéstől, akkor mentes marad a hibázástól és a megszégyenüléstől. Társaink ugyan, akiket már elfogott a rémület, s nem hallgatnak többé a figyelmeztető szóra, bizonyosan nem lesznek velünk megelégedve. Ezzel azonban ne is törődjünk.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.