12. A pangás (否, PI)

Magyar kiegészítő nevek
"A megrekedés", "Az akadályozás"
Taoista nevek
Az Akadályozás
Angol kiegészítő nevek
"obstruction", "selfish persons"
Leírás
E jel éppen ellentéte az előzőnek. A felül lévő ég egyre jobban elhúzódik, az alul lévő föld pedig egyre mélyebbre süllyed. A teremtő erők nem lépnek kapcsolatba egymással. Ez a pangás és hanyatlás időszaka. A jel a hetedik hónaphoz (augusztus-szeptember) rendelhető hozzá, ahol az évkör már túlhaladt a legmagasabb pontján, s közeleg az őszi hervadás.
Ítélet
PANGÁS. A rossz emberek nem támogatják a nemes ember állhatatosságát. Távozik a nagy, s a kicsi jön.
Ég és föld nem közlekednek egymással, s minden dolog megmerevedik. A magasan lévő és az alacsony elveszti a kapcsolatot egymással, s a földön zűrzavar és rendezetlenség uralkodik el. Belül van a sötétség, s kívül a világosság. Belül gyengeség van, s kívül az erő; belül vannak a közönséges emberek, s kívül a nemesek. Az alacsonyrendű emberek gyarapodnak, a nemes jelleműek fogyatkoznak. A nemes embernek azonban nem szabad engednie, hogy mindez megzavarja őt életelveiben. Még ha többé nincs is lehetősége hatást kifejteni, akkor is maradjon hű ezekhez az alapvető elvekhez, legfeljebb vonuljon vissza az ismeretlenségbe.
Képzet
Ég és föld nem egyesülnek: ez a PANGÁS képe. Így a nemes ember visszahúzódik belső értékeihez, hogy a nehézségeket elkerülje. Nem hagyja magát jövedelemmel megtisztelni.
Amikor a közönséges emberek befolyása következtében a közéletben eluralkodik a kölcsönös bizalmatlanság, akkor lehetetlen gyümölcsöző működést kifejteni, mert a kiinduló alap hibás. Ezért a nemes ember tudja, hogy ilyen körülmények között mi a teendője. Nem hagyja magát csillogó ajánlatoktól a közéletben való részvételre csábítani, ami számára csak veszélyt hozna, hiszen nem tudna részt venni a többiek közönségességében. Ezért inkább elrejti értékeit, s visszahúzódik az ismeretlenségbe.

1. változó vonal 25. Az ártatlanság (A váratlan)

Hatos az elején azt jelenti: Ha az ember kihúzza a pántlikafüvet, jön vele az egész pázsit. Mindegyik a maga módján. Az állhatatosság üdvözít és sikert terem.
A szöveg majdnem ugyanaz, mint az előző jel első vonala esetében, csakhogy most fordított előjellel értendő. Ott a hivatali pályafutás útjára húzta magával egyik a másikat, itt pedig a közéletből való visszahúzódásra biztatják egymást. Ezért hangzik az utolsó sor ebben az esetben »A vállalkozások üdvözítenek« helyett úgy, hogy »Az állhatatosság üdvözít és sikert terem«. Ha ugyanis az ember megérti, hogy amikor nincs többé lehetősége hatást kifejteni, akkor a kellő időben vissza kell húzódnia, ezzel megkíméli magát a szégyenben maradástól, és magasabb értelemben sikert arat, amennyiben meg tudja őrizni személyisége értékét.

2. változó vonal [A] 6. A viszály

Tűrnek és elviselnek; a közönséges ember számára ez üdvös. A nagyember számára a pangás a sikert szolgálja.
A közönséges emberek készek arra, hogy talpnyaló módon hízelegjenek feljebbvalóiknak. A nemes embert is eltűrnék maguk fölött, ha az segítségükre volna a zűrzavar felszámolásában. Ezért üdvös ez a számukra. A nagy ember azonban nyugodtan viseli a pangás következményeit. Nem vegyül el a közönségesek seregében, nem közöttük van a helye. A személyes szenvedés vállalásán keresztül gondoskodik arról, hogy alapvető életelvei sikerre jussanak.

3. változó vonal 33. A visszavonulás

Viselik a szégyent.
A közönséges emberek, akik jogtalan eszközökkel magukhoz ragadták a hatalmat, magukban érzik, hogy még nem nőttek fel ahhoz a felelősséghez, amit ezzel magukra vettek. Magukban, csendben elkezdik szégyelleni magukat — egyelőre úgy, hogy kifelé ezt még nem mutatják. Ez mindenesetre a dolgok jobbra fordulásának a kezdete.

4. változó vonal 20. A tekintés

Aki a legmagasabb parancsára cselekszik, makulátlan marad. A hasonló gondolkodásúak az áldásban részesülnek.
A pangás időszaka fordulóponthoz közeledik. Aki ismét rendet kíván teremteni, annak erre elhivatottnak kell lennie és rendelkeznie kell a szükséges tekintéllyel. Aki csak a saját megítélése alapján próbálna fellépni rendteremtőként, az hibákat követhetne el és kudarcot szenvedne. Aki azonban erre elhivatott, annak a körülmények elébe sietnek és áldásaiban valamennyi hasonló gondolkodású részesül.

5. változó vonal [K] 35. Az előrejutás

A pangás alábbhagy. A nagy embernek üdv! »Ha nem sikerülne, ha nem sikerülne!« Ezzel egy köteg szederhajtáshoz köti azt.
A helyzet változik. Megérkezett a megfelelő ember, aki ismét rendet tud teremteni. Ezért az »üdv!«. Azonban éppen az ilyen átmeneti időszakokban elkerülhetetlen a remegés és rettegés. A sikert ugyanis csak a rendkívüli gondosság biztosíthatja, amely állandóan arra gondol: »Ha nem sikerülne...« Ha az ember kivág egy szedercserjét, akkor annak a gyökereiből egy sor szokatlanul erős vadhajtás sarjadzik. Ezért jelképezi a siker biztosítását a szedercserjéhez kötözés képe.

Konfuciusz a következőket mondja erről: „Veszély keletkezik ott, ahol valaki biztosan érzi magát a helyén. Hanyatlás fenyeget ott, ahol valaki megpróbálja tartóssá tenni sikerét. Zűrzavar keletkezik ott, ahol valaki mindent rendbe tett. Ezért a nemes ember amikor biztos, nem feledkezik meg a veszélyről; amikor helytáll, nem feledkezik meg a bukásról; és amikor rendet teremtett, nem feledkezik meg a zűrzavarról. Ezen keresztül kerül személye biztonságba, s lesz képes arra, hogy megvédje a birodalmat."

6. változó vonal 45. Az összegyűlés

A pangás abbamarad. Előbb pangás, aztán üdv.
A pangás nem tart örökké. Mindamellett nem magától szűnik meg, hanem szükség van a megfelelő emberre, aki kész annak véget vetni. Ez a különbség a béke és a pangás időszaka között. A békének a fenntartása igényel állandó erőfeszítést. Ha az ember hagyná, akkor magától hanyatlásba és pangásba menne át. A hanyatlás időszaka viszont nem változik át magától békés virágzássá, hanem csak külön erőfeszítéssel lehet azt megszüntetni. Ez az embernek arra a teremtő hozzáállására hívja fel a figyelmet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a világ ismét rendbe jöjjön.
Cimkék
Cimke Leírás
Naptári hexagram(7.) augusztus-szeptember (őszi napéjegyenlőség)A szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.