14. A nagybani birtoklás (大有, TA JU)

Magyar kiegészítő nevek
"Az Óriási Lét (A nagy tulajdonlások)", "A nagy birtoklás", "Nagy aratás"
Taoista nevek
A Nagy birtoklás
Angol kiegészítő nevek
"great possessing", "the great possession"
Leírás
A tűz, mely fenn lobog az égben, messzire sugárzik, úgyhogy minden dologra fény vetül, s minden láthatóvá válik. A gyenge ötödik vonal van a legmegtisztelőbb helyzetben, s az erős vonalak mind ehhez igazodnak. Aki magas helyen is szerény és kedves tud maradni, az mindent elnyer.
Ítélet
NAGYBANI BIRTOKLÁS: magasztos valóra válás.
A két ősjel az erő és a tisztaság egyesülését fejezi ki. A nagybani birtoklást a sors hozta magával, s az megfelel az adott időszaknak. Hogyan lehetséges, hogy a gyenge vonalban elegendő erő van az erős vonalak szilárd kézbentartásához és birtoklásához? Nos, ez az önzetlen szerénységnek köszönhető. Kedvező időszakról van szó. Belül erő, kifelé műveltség és tisztaság. Az erő finom és fegyelmezett módon nyilvánul meg. Ez eredményez magasztos valóra válást és bőséget.

(Az ember azt gondolná, hogy a 8. jel, az »ÖSSZETARTÁS« még kedvezőbb, hiszen ott egy erős vonal gyűjt maga köré öt gyengét. A jelen helyzet megítélésében szereplő »magasztos valóra válás» mégis sokkal kedvezőbb. Ez abból adódik, hogy ott az erős uralkodó által összetartott emberek egyszerű alattvalók, itt viszont a szelíd úr oldalán csupa derék és erős ember áll segítőként.)
Képzet
Tűz fenn az égben: ez a NAGYBANI BIRTOKLÁS képe. Így a nemes ember gátolja a rosszat, s előmozdítja a jót, ezzel fogad szót az ég jóakaratának
A nagybani birtoklás ősképe a Nap fenn az égben, amely mindent beragyog a földön. Egy effajta birtokot azonban helyesen kell igazgatni. A Nap rosszat és jót egyformán napvilágra hoz. Az ember dolga az, hogy a rosszat leküzdje és meggátolja, a jót pedig előmozdítsa és pártfogolja. Csak ilyen módon tud az ember eleget tenni Isten jóakaratának, aki csak a jót akarja, s nem a rosszat.

1. változó vonal 50. Az üst

Nincs kapcsolat az ártalmassal, ebben nincs hiba. Ha az ember tudatában marad a nehézségnek, akkor makulátlan marad.
Az a nagy birtoklás, amely még kezdeti szakaszában van és amit még nem kezdett ki semmi, makulátlan; hiszen még egyáltalán nem volt rá alkalom, hogy az ember hibát kövessen el. Azonban még sok nehézséget kell legyőzni. Az ember csak akkor marad belsőleg mentes a gőg és a pazarlás lehetőségétől, ha tudatában marad ezeknek a nehézségeknek. Csak ekkor tud eleve felülkerekedni minden hibán.

2. változó vonal 30. A kapaszkodó, A tűz

Megrakni való nagy kocsi. Az ember vállalkozhat valamire. Makulátlanság.
A nagy birtoklás nemcsak a rendelkezésre álló javak mennyiségén múlik, hanem mindenekelőtt azok mozgósíthatóságán és felhasználhatóságán. Csupán ebben az esetben használhatjuk fel ugyanis javainkat vállalkozásainkhoz, s maradhatunk mentesek a hibázástól, illetve attól, hogy zavarba kerüljünk. A »nagy kocsi« alatt, amire sokat lehet pakolni, s amivel messzire lehet jutni, derék segítőtársakat kell érteni, akik az oldalunkon állnak, s akik felnőttek a feladatukhoz. Az ilyen emberekre nagy felelősséget lehet rakni, ami nélkülözhetetlen a fontos vállalkozásoknál.

3. változó vonal 38. Az ellentét

Aki herceg, az az ég fiának ajánlja fel. Kisemberek nem képesek erre.
A nemes lelkű, szabad szellemű embernek az a dolga, hogy saját birtokát ne tekintse kizárólag személyes tulajdonának, hanem bocsássa azt az uralkodó, illetve a köz rendelkezésére. Ezáltal helyezkedik a helyes álláspontra a birtokkal kapcsolatban; az ugyanis sohasem maradhat tartósan egyvalaki magántulajdonában. Á szűkkeblű emberek persze nem képesek erre. Számukra a nagybani birtoklás balul üt ki, mert ahelyett, hogy felajánlanák tulajdonukat, megpróbálják azt megtartani.

4. változó vonal 26. A nagy megszelídítő ereje

Különbséget tesz maga és a szomszédja között. Makulátlanság.
A mondat olyan ember helyzetét jellemzi, aki gazdag és nagyhatalmú szomszédok közé került. Ez veszélyt hoz. Ilyenkor fontos, hogy ne nézzünk se jobbra, se balra, s maradjunk mentesek az irigységtől, illetve attól, hogy megpróbáljunk felérni a többiekhez. Csak így óvhatjuk meg magunkat a hibáktól.

(Egy másik, általánosan elfogadott fordítás is lehetséges, mely így hangzik: Nem bízza magát a gazdagságára. Makulátlanság. Ez azt akarja jelenteni, hogy az ember mentes marad a hibáktól, mert úgy tud birtokolni, mintha nem is birtokolna.)

5. változó vonal [K] 1. Teremtő

Kinek igazsága baráti, s mégis méltóságteljes, azé az üdv.
A helyzet nagyon kedvező. Az ember külső kényszer nélkül, kizárólag keresetlen egyenessége által nyeri meg magának a többieket, úgyhogy azok is őszintén és igazságban csatlakoznak hozzá. A nagybani birtoklás időszakában azonban egyedül a szelídség nem elegendő. Hiszen ebben az esetben könnyen eluralkodhatna a szemtelenség. A fel-feltörő orcátlanság kordában tartásához ezért szükség van a méltóságteljességre is, s akkor az üdv bizonyos.

6. változó vonal 34. A nagy hatalma

Az ég áldása van rajta, üdv! Semmi sincs, ami előmozdító ne volna.
Az ember a birtok és hatalom teljében is szerény marad és tiszteli a bölcset, aki kívül áll a világ tülekedésén. Ezáltal helyezi magát az ember az ég áldásos befolyása alá, s minden jól megy. Konfuciusz a következőket mondja erről a vonalról: „Az áldás azt jelenti, hogy segíteni. Az ég az odaadóknak segít, az emberek a szavahihetőknek segítenek. Aki igazságban jár-kel, odaadó a gondolataiban s azonkívül még tiszteli is az arra érdemeseket, azt az ég is megáldja. Az ilyen ember megtalálja üdvét, és semmi sincs, ami kedvező ne volna."
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.