9. A kicsi megszelídítő ereje (小畜, HSZIAO CSU)

Magyar kiegészítő nevek
"Egy kis háziállat", "A kicsi általi táplálás", "A kicsi összegyűjtése"
Taoista nevek
A kicsi általi táplálás
Angol kiegészítő nevek
"small accumulating", "small harvest"
Leírás
A jel a kicsit, az árnyékosnak az erejét ábrázolja, amely visszatart; korlátoz, megszelídít. A negyedik helyen, a miniszter helyén van egy gyenge vonal, amely féken tartja az összes többi, erős vonalat. A képet tekintve a szélről van szó, amely fenn, az égben fúj. Ez feltartóztatja a Teremtő felszálló leheletét, vagyis a felhőket, s ezáltal összesűríti azokat. Ahhoz azonban még nem elég erős, hogy csapadékká is változtassa őket. A jel egy olyan konstellációra utal, ahol az erős elemet átmenetileg fékén tartja egy fölébe kerülő gyenge elem. Ez csak abban az esetben lehet sikeres, ha a dolog a szelídségen keresztül történik.
Ítélet
A KICSI MEGSZELÍDÍTŐ EREJE sikeres. Sűrű felhők, eső nélkül vidékünkről, nyugat felől.
A hasonlat a Kínában Ven király idején uralkodó viszonyokra utal. Ő eredetileg nyugatról származott, később azonban keletre került a császár, a zsarnok Csou Hszin udvarába. A nagyléptékű cselekvés ideje még nem érkezett el. A zsarnokot csupán baráti rábeszélés útján tudhatta valamelyest kordában tartani. Innen származik a felemelkedő sűrű felhők képe, amelyek áldást és nedvet ígérnek a földnek, amelyekből azonban egyelőre még nem hullik csapadék. A helyzet nem kedvezőtlen. Van kilátás a végső sikerre, azonban még akadályok állnak az útban. Az embernek először előkészítő munkálatokat kell végeznie. Egyelőre még csak a baráti rábeszélés szelíd eszközével fejthetünk ki hatást. A nagy méretekben történő, hathatós beavatkozás ideje még nem jött el. Legalább annyit azonban már most is elérhetünk, hogy korlátozott keretek között fékező, szelídítő befolyást gyakoroljunk. Ilyenkor belül szilárd eltökéltség, kívül lágy alkalmazkodás szükséges ahhoz, hogy keresztül tudjuk vinni az akaratunkat.
Képzet
Szél simítja végig az eget: A KICSI MEGSZELÍDÍTŐ EREJÉNEK képe. A nemes ember így lényének külső alakját finomítja.
A szél ugyan összetereli a felhőket az égen, azonban mivel maga csupán szilárd testtel nem rendelkező levegő, nagyléptékű, tartós hatást nem képes előidézni. Ugyanígy olyan időszakokban, amikor nem tudunk jelentős külső hatást kifejteni, számunkra sem marad más, mint apró lépésekben finomítani lényünk külső megnyilatkozását.

1. változó vonal 57. A szelíd (Az átható, A szél)

Visszatérés az útra. Hogy lehetne ez hiba? Üdv!
Az erős természetéhez tartozik az előrenyomulás. Ezzel azonban akadályok közé sodorja magát. Így hát vissza kell térnie a helyzetének megfelelő útra, ahol szabadon választhat, hogy visszavonul-e, avagy előrenyomul. Okos és helyénvaló, s a dolgok természete szerint szerencsésebb, ha az ember semmit sem próbál erőszakkal kikényszeríteni.

2. változó vonal 37. A nagycsalád

Hagyja magát visszatérésre bírni. Üdv!
Az ember szeretne előrenyomulni, azonban mielőtt még továbbmenne, felismeri egy másik, vele egyívású ember példáján, hogy ez az út járhatatlan. Ilyen esetben, amikor az előretörés nem felel meg az adott időszaknak, az értelmes, eltökélt ember nem teszi ki magát az egyéni kudarcnak, hanem a hasonló szándékú többiekkel együtt visszavonul. Ez hatásában üdvös lesz, mert el tudja kerülni, hogy szükségtelenül kiszolgáltassa magát.

3. változó vonal 61. A belső igazság

A kocsiról pattognak le a küllők. Ember és asszony szemüket forgatják.
Itt kísérlet történik az erőszakos előrenyomulásra, annak tudatában, hogy az akadályozó erő hatalma viszonylag csekély. E lerohanási kísérlet azonban már csak a körülmények miatt sem sikerülhet, amennyiben a tényleges hatalmat pillanatnyilag a gyenge birtokolja. Az előretörést külső körülmények akadályozzák, mint ahogy a kocsi sem juthat előre, ha a kerekéből kihullanak a küllők. Az ember még nem figyel oda a sors intéseire, s ezért van része bosszantó veszekedésekben, mint amilyet a házaspárok szoktak rendezni egymás között. Ez a helyzet természetesen nem a legkedvezőbb, hiszen még ha a gyengébb félnek sikerül is a körülmények folytán kitartania, túl sok nehézséggel kell mindkét oldalnak szembenéznie ahhoz, hogy örömteli kimenetelre lehessen számítani. Ennek következtében az erős sem tudja hatalmát arra használni, hogy helyes befolyást gyakoroljon környezetére. Kudarcot vall ott, ahol könnyű sikert remélt, s ezzel méltóságát veszti.

4. változó vonal [A] 1. Teremtő

Ha igaz ember vagy, eltűnik a vér és oldódik a félelem. Makulátlanság.
Nehéz és felelősségteljes pozícióban az embernek úgy kell terelnie a hatalmat, amelynek az oldalán áll, hogy a dolgok helyénvaló módon történjenek. Ebben oly nagy a veszély, hogy még a vérontástól is tartani lehet. Az önzetlen igazságosság azonban olyan hatalom, amely felülkerekedik mindezeken az akadályokon, s olyan benyomást képes gyakorolni, hogy az ember fáradozásait siker koronázza: megszűnik a vérontás veszélye és eltűnik minden félelem.

5. változó vonal [K] 26. A nagy megszelídítő ereje

Ha igaz vagy és hűségben elkötelezett, gazdag vagy a felebarátodban.
A hűség szilárd köteléket képez, mert egymás kölcsönös kiegészítésén alapul. A gyengébb fél részéről a hűség odaadásban nyilvánul meg, míg az erősebb fél részéről a megbízhatóságban. Egymás e kölcsönös kiegészítése eredményezi a valódi gazdagságot, ami elsősorban abban mutatkozik meg, hogy nem olyasvalami, amit az ember magában birtokol, hanem amin felebarátjával osztozik. Kétszeres öröm az, amit megoszthatunk másokkal.

6. változó vonal 5. A várakozás, A táplálás

Jön az eső, a megnyugvás. Ez a jellem tartós hatásának köszönhető. Az asszonyt az állhatatosság veszélybe sodorja. A Hold csaknem teli. Ha a nemes ember továbblép, abból baj származik.
Küszöbön áll a siker. A szél összeterelte a felhőket. Sikerült szilárdan megvetni a lábunkat. Ez a helyzet a kis hatások fokozatos összeadódása révén állt elő, amit az erősebb személyiség iránti tisztelettel sikerült elérnünk. Az ilyen apró lépésékben összegyűjtött siker azonban nagy körültekintést igényel. Veszélyes beképzeltség volna például azt hinni, hogy az ember hivalkodhat vele. A gyenge, női oldalnak, amely a győzelmet kivívta, sohasem szabad ezt makacsul felemlegetnie. Ez veszélyt idézne elő. A Hold árnyékos erői a teliholdat közvetlenül megelőző időszakban a legerősebbek. Amikor már telihold van, s a Hold közvetlenül szemben áll a Nappal, a fogyatkozás elkerülhetetlen. Ilyen körülmények között az embernek meg kell elégednie az elértekkel. Bármely idő előtti továbblépés balszerencséhez vezetne.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.