26. A nagy megszelídítő ereje (大畜, TA CSU)

Magyar kiegészítő nevek
"Egy nagy háziállat", "A nagy táplálása", "Nagy erő összegyűjtése"
Taoista nevek
A nagy táplálása
Angol kiegészítő nevek
"great accumulating", "great storage", "potential energy."
Leírás
A "Teremtőt" megszelídíti a "Nyugvás". Ez nagy erőt jelent, teljesen eltérően a 9. sz. jeltől, ahol csak a "Szelíd" szelídítette meg a "Teremtőt". Míg ott egyetlen gyenge vonalnak kellett féken tartania az öt erőset, addig itt ketten vannak, a miniszterhez még egy herceg is csatlakozik. Féken tartó erejük ezért sokkal erőteljesebb. A jel háromféle értelemben is magában rejti a "tartás" jelentését: az ég a hegyen belül a tartás = "együtt tartás" gondolatát sugallja; a Csien jelet nyugalomban tartó Ken jelből a tartás = "visszafogás" gondolata adódik. Végül miután a jel ura a felül lévő erős vonal, akit bölcsként tisztelnek es gondoskodnak róla, ez a tartás, "eltartás, fenntartás" jelentését adja. Ez az utóbbi jelentés különösen a jel uralkodójának, a felső erős vonalnak az esetében jut érvényre, aki a bölcset képviseli.
Ítélet
A NAGY MEGSZELÍDÍTŐ EREJE. Előmozdító az állhatatosság. Nem otthon enni üdvözít. Előmozdító ez átkelni a nagyvízen.
A nagy teremtő erők felhalmozásához és kézben tartásához egy uralkodóként tisztelt erős, tiszta emberre van szükség, amint azt a jel is mutatja. A Csien jele utal az erős teremtőerőkre, a Ken jele pedig a szilárdságra és az igazságra. A kettő együtt a világosságot es tisztaságot, s a jellem naponkénti megújítását jelenti. Csak a naponkénti önmegújítás révén maradhat az ember erői teljében. Míg nyugodtabb időkben a szokás hatalma segít rendet tartani, addig az erők összeszedésének ily kiemelkedő időszakaiban minden a személyiség hatalmán áll, vagy bukik. Azonban mivel az arra érdemeseket tiszteletben részesítik, amint azt az erős egyéniség példája is mutatja, akit az uralkodó megbízott a vezetéssel, előnyös nem otthon étkezni, hanem kilépni a nyilvánosság elé, s hivatal vállalásával keresni meg a kenyerünket. Az ember összhangban van az éggel, ezért még az olyan nehéz és veszélyes vállalkozások is sikerülhetnek, mint amilyen a nagy vízen való átkelés.
Képzet
Az ég a hegy belsejében: ez a NAGY MEGSZELIDÍTŐ EREJÉNEK képe. Így a nemes ember megtanul sok hajdani mondást, megismeri a múlt tetteit, s ezen keresztül erősíti jellemét.
Az ég a hegy belsejében rejtett kincsekre utal. Így a múlt tetteiben és szavaiban is kincs rejlik, amely felhasználható a saját jellem erősítéséhez és felemeléséhez. A tanulmányok helyes módja az, amelyik nem korlátozódik a puszta történelmi ismeretekre, hanem a tanultak alkalmazásán keresztül állandóan újból jelenvalóvá teszi a történelmet.

1. változó vonal 18. A romlotton való munkálkodás

Veszély forog fenn. Előmozdító elállni.
Az ember erőteljes előrelépést kívánt volna, azonban a körülményekben akadály rejlik. Szoros visszafogást tapasztal. Ha megpróbálná erőltetni a továbblépést, akkor ezzel csak bajt okozna. Ezért jobb, ha erőt vesz magán és vár, amíg a felgyűlt erők számára kijárat nyílik.

2. változó vonal 22. A kellem

A kocsiból kiveszik a tengelycsapágyakat.
A továbbhaladás itt is akadályozva van, hasonlóan ahhoz, mint amikor a KICSI MEGSZELIDÍTŐ EREJE (9. sz. jel) tartalmaz a harmadik helyen kilencest. Ott a fékező erő gyenge volt, s ezért konfliktus keletkezett az előrenyomulni kívánó és a visszafogó tényező között, aminek következtében a kocsi kerekeiből kihullottak a küllők; itt viszont a visszafogó erő feltétlen fölényben van. Ezért nem is kerül sor küzdelemre. Az ember engedelmeskedik és egyelőre kiveszi a kocsiból a tengelycsapágyakat, vagyis egyelőre beletörődik a várakozásba. Ezáltal gyűlik össze a feszítőerő a későbbi energikus előretöréshez.

3. változó vonal 41. A csökkenés

Jó ló, amely másokat követ. Előmozdító az állhatatosság, s tudatában lenni a veszélynek. Gyakorold magadat naponta a kocsihajtásban és a fegyveres védelemben. Előmozdító, ha az embernek van hová mennie.
Az út megnyílik. Az akadály elhárult. Az ember kapcsolatban áll egy erős akarattal, amely ugyanabban az irányban működik. Megy előre, mint egy jó ló amely egy másikat követ. Azonban még mindig fenyeget a veszély, aminek tudatában kell maradnunk, nehogy megfosszanak bennünket a szilárdságunktól. Így az embernek gyakorolnia kell magát egyfelől abban, ami előrevisz, másfelől abban, ami meg tudja védeni egy esetleges váratlan támadástól. Ilyenkor jó, ha van célunk is, ami felé törekszünk.

4. változó vonal 14. A nagybani birtoklás

Fiatal bika homloklapja. Nagy üdv!
Ez és a rákövetkező vonal az, amelyek a kitörni igyekvő alsó jelet fékentartják. Mielőtt még a bikának kinőnének a szarvai, a homlokára egy védőtáblát szoktak erősíteni, ami gondoskodik arról, hogy amikor később a szarvak megjelennek, azok ne tudjanak többé sebet ejteni. A jófajta szelídítés már akkor szembeszáll a kitörni készülő vadsággal, mielőtt az még megnyilvánulna; ezáltal az ember könnyű és nagy sikert arat.

5. változó vonal [K] 9. A kicsi megszelídítő ereje

Herélt kan agyara. Üdv!
Itt a féktelenül előretörő erők megszelídítésére közvetett módon került sor. A vadkan agyara ugyan önmagában veszélyes, azonban ha sikerül a vadkan természetét megváltoztatni, akkor ez is elveszti veszélyességét. Így a vadsággal az emberek esetében sem közvetlenül kell szembeszállni, hanem a vadság gyökereit kell leküzdeni.

6. változó vonal [K] 11. A béke

Az ember eléri az ég útját. Siker.
Az akadályoztatás időszakának vége. Az akadály által elnyomott, hosszú időn keresztül gyűlő erő utat tör magának, s nagy sikert arat. Egy bölcsről van szó, akit az uralkodó is tisztel, s akinek az elvei most áthatják és alakítani kezdik a világot.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.