63. Beteljesülés után (既濟, CSI CSI)

Magyar kiegészítő nevek
"Átkelés után", "A rendezettség"
Taoista nevek
A Rendezettség
Angol kiegészítő nevek
"already fording", "already completed", "already done"
Leírás
E jel a Taj, a BÉKE (11. sz.) jeléből bontakozik ki. A zűrzavarból a rendbe történő átmenet teljesen végbement, s immár a részleteket tekintve is minden a helyére került. Az erős vonalak az erős helyeket, a gyenge vonalak pedig a gyenge helyeket foglalják el. Ez nagyon kedvező felállás. Mégis érdemes azonban elgondolkodni. Pontosan akkor, amikor előállt a tökéletes egyensúly állapota, bármilyen megmozdulás oda vezethet, hogy a rend állapota ismét a felbomlás folyamatába vált át. Megtörténhet például, hogy az egyetlen erős vonalat, amely fölülre került, s tökélyre vitte a rendet a részletekben, természetének megfelelően követi a többi erős vonal is, s egyszercsak megint előáll a Pi, a PANGÁS (12. sz.) állapota. Úgyhogy a jel egyfajta tetőpont körülményeire utal, ami rendkívüli óvatosságot tesz szükségessé.
Ítélet
Siker a kis dolgokban. Előmozdító az állhatatosság. Az elején üdv, a végén összevisszaság.
A régi korszakból az újba történő átmenet már végbement. Az alapelveket tekintve már minden szabályozva van, csupán apró részletkérdésekben lehet még sikert elérni. Ilyenkor minden azon múlik, hogy az ember folyvást fenntartsa a helyes attitűdöt. Minden halad a maga útján. Ez könnyen abba a hibába sodorhat bennünket, hogy lankadni engedjük erőfeszítésünket, s hagyjuk a dolgokat zajlani, nem törődve a részletekkel. Ez a közömbösség jelenti minden rossznak a gyökerét. Ebből fakadnak szükségszerűen a hanyatlási jelenségek. Egy olyan szabályszerűség ismerhető fel ebben, ami szerint a történelem rendszerint alakulni szokott. E szabályszerűség azonban nem jelent megmásíthatatlan törvényt. Aki érti, hogy miről van szó, az lankadatlan kitartással és óvatos elővigyázatossággal képes lehet elkerülni annak megnyilvánulását.
Képzet
Víz a tűz fölött: ez a BETELJESÜLÉS UTÁNI állapot képe. Így a nemes ember gondol a bajra, s már jó előre felszerelkezik ellene.
Amikor a víz a tűz fölött lóg egy kondérban, a két elem kapcsolatba kerül egymással és ebből erő gerjed (ti. gőz keletkezik). Az ezen keresztül megnyilvánuló feszültség azonban óvatosságot követel. Ha a víz kifut, akkor kioltja a tüzet, s veszendőbe megy annak erőátadó működése. Ha túl nagy a hő, akkor a víz egyszerűen elgőzölög a levegőbe. A két elem, mely itt egymással kapcsolatba lépve erőt gerjeszt, természetük szerint ellenségesek egymással. Csak a legnagyobb elővigyázatossággal lehet a kárt elkerülni. Ugyanígy az életben is vannak olyan helyzetek, amikor minden erő kiegyenlítődik és együttműködik egymással, s ennek következtében úgy látszik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Ilyen időszakokban egyedül a bölcs ismeri fel a veszély pillanatait, s tudja azokat a kellő időben meghozott ellenintézkedésekkel megfékezni.

1. változó vonal 39. Az akadály

Fékezi a kerekeit. A farka beleér a vízbe. Makulátlanság.
A nagy átmeneteket követő időszakokban minden előrenyomakszik, a fejlődés és kibontakozás felé törekedve. Ez a kezdeti nagy előrenyomulás azonban nem jó, s később bizonyosan csak vereséghez és összeomláshoz fog vezetni, amennyiben az ember túllő a célon. Az erős jellem ezért nem hagyja, hogy átragadjon rá az általános szédület, hanem időben lefékezi magát. Meglehet, hogy nem tud teljesen érintetlen maradni azoktól a bajoktól, amiket az általános tülekedés idéz elő, azonban mivel viselkedése helyes volt, e következmények csak hátulról találják el, s nem okoznak komoly kárt neki, hasonlóan a rókához, amely már szerencsésen átkelt a vízen, csak a farka toccsan a vízbe az utolsó pillanatban.

2. változó vonal [K] 5. A várakozás, A táplálás

Az asszony elveszíti a függönyt hintójáról. Ne szaladj utána, a hetedik napon megkapod.
Amikor asszony utazott a hintón, felfeszítettek egy függönyt, amely megóvta őt a kiváncsi pillantásoktól. Ha e függöny elkallódott, az illemmel ellentétes lett volna a továbbutazás. A közéletre alkalmazva ez azt jelenti, hogy valakivel szemben, aki teljesíteni akar valamit, mértékadó helyről nem tanúsítják azt a bizalmat, amire az illetőnek mintegy a személyes védelme érdekében szüksége lenne. Éppen a beteljesülés utáni időszakokban gyakori, hogy az uralkodók gőgössé és elbizakodottá válnak, s nem törődnek többé azzal, hogy előzékenyen támogassák az ismeretlen tehetségeket.

Ebből aztán szokás szerint stréberség keletkezik. Ha az ember felülről nem kap bizalmat, akkor elkezdi keresni azokat az eszközöket és módokat, amelyek révén ezt mégis elnyerhetné, és önmagát a fénybe állíthatná. Az ilyen méltatlan viselkedéstől azonban a könyv eltanácsol bennünket. "Ne szaladj utána..." Ne alázzad meg magadat a külvilág előtt, hanem maradj nyugton, és fejleszd tovább önállóan személyes értékeidet. Az idők változnak. Amikor az idő hat fokozata letelik, új korszak következik majd. Ami valóban hozzánk tartozik, azt az ember nem tudja tartósan elveszíteni. Magától visszakapjuk azt. Csupán várni kell tudni.

3. változó vonal 3. A kezdeti nehézségek

A felséges ős megfegyelmezi az ördög országát. Három év alatt teljesen meghódítja. Nem szabad alacsonyrendű embereket alkalmazni.
A "felséges ős" a Jin dinasztiából származó Vu Ting császár dinasztikus megjelölése volt. Miután a saját birodalmában erős kézzel rendbetette a dolgokat, hosszú gyarmatosító hadjáratokat folytatott a hunok által lakott északi határvidék leigázására, ahonnan azok állandóan betörésekkel fenyegették. A helyzet arról szól, hogy a beteljesülés utáni időkben, amikor új hatalom került fölülre és belül már minden rendbejött, bizonyos fokig szükségszerű, hogy kezdetét vegye a gyarmatosító terjeszkedés. Ennek során rendszerint hosszadalmas harcokkal kell számolni. E tekintetben azonban rendkívül fontos a helyes gyarmati politika. A keservesen megszerzett területeket nem szabad menhelynek használni olyan emberek számára, akik odahaza valamilyen módon lehetetlenné tették magukat, de "a gyarmatokon még megteszik". Az ilyen politikával már az elején elrontanánk a siker minden esélyét. Ez kicsiben éppúgy érvényes, mint nagyban; nem csak a felemelkedőben lévő államok folytatnak ugyanis gyarmatosító politikát. Minden feltörekvő vállalkozás magában hordja a terjeszkedés vágyát, az azzal szükségképpen együttjáró veszélyekkel együtt.

4. változó vonal 49. A forradalom (A vedlés)

A legszebb ruhák is ronggyá válnak. Egész nap légy elővigyázatos.
A virágzó kultúra időszakában mindig elő-előadódnak megrázkódtatások, amelyek felfedik a társadalom rejtett belső bajait, s ezek eleinte rendszerint nagy feltűnést váltanak ki. Mivel azonban a helyzet általában kedvező, e bajok különösebb nehézség nélkül befoltozhatók, s a nyilvánosság elől ismét elrejthetők. Az emberek könnyen megfeledkeznek az egészről, s úgy néz ki, mintha ismét egyetemes béke uralkodna. A gondolkodó ember számára azonban az ilyen esetek a legkomolyabb figyelmeztetést jelentik, amit semmiképpen sem hanyagol el. Csak ezáltal tudja az ember elejét venni a rossz következményeknek.

5. változó vonal 36. A fény elsötétedése

A keleti szomszédnak, aki ökröt vág, nem lesz része annyi valódi boldogságban, mint a nyugati szomszédnak a maga apró áldozatával.
A beteljesülés utáni időszak lelki hangulata a vallási magatartást is befolyásolja. Az egyszerű ősi formák helyébe az istentiszteletek egyre gazdagabb megformálása, s az egyre nagyobb külső pompa lép. E színpompás bemutatókból azonban hiányzik a belső komolyság. Az isteni akarat lelkiismeretes betartása helyébe az emberi önkény lép. Azonban miközben az emberek csak azt látják, ami a szemük előtt van, Isten belelát a szívekbe. Ezért nincs annyi áldás a pompázatos, ám hideg istentiszteletekben, mint az egyszerű, de vallásos áhitattal áthatott áldozásban.

6. változó vonal 37. A nagycsalád

Vízbe kerül a feje. Veszély.
Itt lezárásképpen még egy figyelmeztetést kapunk. A vízen való átkelést követően csak abban az esetben kerülhet az ember fejjel a vízbe, ha könnyelműen még egyszer a víz felé fordul. Mindaddig, amíg az ember halad előre és nem tekint hátra, elkerülheti ezt a veszélyt. Mindig van azonban egyfajta csábítás arra, hogy megálljunk, és visszatekintsünk a leküzdött veszélyre. Az ilyen hiú öntetszelgés azonban nem vezet jóra. Az ember ezáltal ismét veszélybe kerül, s hacsak nem szánja el magát a feltartóztathatatlan előrenyomulásra, akkor könnyen e veszély áldozatául eshet.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.