Trigramok

Az Égben és Földön lezajló folyamatokat a Ji Csing vonalakkal képezi le. A trigramok három vonalból állnak, ezért 23 = 8 féle van belőlük. Ez a 8 alapképzet sokféle formában nyert kifejeződést: szimbolizálhatóak például természeti folyamatokkal, családi viszonyokkal, belső tulajdonságokkal, állatokkal, testrészekkel. A szemléletmód megértéséhez azt is fontos szem előtt tartani, hogy ez a 8 jel nem a dolgok létezésének milyenségére koncentrál, hanem a dolgok mozgására állandó átalakulásuk során. Azaz nem dolgokat ábrázol, hanem azok mozgásirányait. Sorrendiségükre kétféle elrendezés, a megelőző ég, és a későbbi ég sorrendje (avagy a világon belüli elrendelzés) ismert.

KépMagyar névKínai név TulajdonságAlapképzetCsaládban TestrészÁllat
1. Teremtő 乾 Csien erős ég atya fej
2. Derűs 兌 Tuj vidám 3. leány száj birka
3. Kapaszkodó 離 Li világító tűz 2. leány szem fácán
4. Gerjesztő 震 Csen mozgató mennydörgés 1. fiú láb sárkány
5. Szelíd 巽 Szun átható szél, fa 1. leány comb kakas
6. Mélység 坎 Kan veszélyes víz 2. fiú fül disznó
7. Nyugvás 艮 Ken nyugvó hegy 3. fiú kéz kutya
8. Befogadó 坤 Kun önátadó föld anya hasüreg tehén