27. A szájsarok (A táplálás) (頤, JI)

Magyar kiegészítő nevek
"Az alsó állkapocs"
Taoista nevek
Az alsó állkapocs (a Táplálás)
Angol kiegészítő nevek
"swallowing", "jaws", "comfort/security"
Leírás
A jel egy nyitott száj képét mutatja: az alul és felül lévő zárt vonalak az ajkak, a kettő között pedig a szájnyílás. A száj képéről, amelyen keresztül felvesszük a táplálékul szolgáló élelmet, magára a táplálásra asszociálhatunk. A három alsó vonalon keresztül a saját magunk táplálása kerül bemutatásra, mégpedig elsősorban testi értelemben; míg a három felső vonal mások táplálásáról, gondozásáról szól, mégpedig magasabb, szellemi értelemben.
Ítélet
A SZÁJSAROK. Az állhatatosság üdvözít. Fordíts figyelmet a táplálásra, s mindarra, amivel az ember igyekszik maga is a száját megtölteni.
A gondoskodás és táplálás nyújtásakor fontos, hogy a megfelelő emberekről gondoskodjunk, s hogy az ember a saját maga táplálásáról is megfelelő módon gondoskodjék. Ha meg akarunk ismerni valakit, akkor csak meg kell nézni, hogy kit részesít gondoskodásában, illetve saját lényének mely oldalait gondozza és táplálja. A természet minden lényt táplál. A nagy ember a derék és nemes embereket táplálja s róluk gondoskodik, mert rajtuk keresztül tudja valamennyi embernek gondját viselni.

Menciusz (VI. A. 14) azt mondja erről: "Ha az ember meg akarja ismerni, hogy valaki derék ember-e, vagy sem, semmi másra nem kell figyelnie, mint arra, hogy lényének mely része különösen fontos neki. A testnek vannak nemes és nemtelen részei, vannak fontos részei és jelentéktelen részei. Az embernek nem szabad a jelentéktelen kedvéért megkárosítania a fontosat, s a nemtelen kedvéért ártania annak, ami nemes. Aki lényének alacsonyrendű részeit ápolja, az kisember. Aki lényének nemes részeit ápolja, az nemes ember."
Képzet
A hegy aljában a mennydörgés: Ez a TÁPLÁLÁS képe. Így a nemes ember ügyel a szavaira, és evésben-ivásban mértékletes.
"A Gerjedés jelében Isten előlép..." Amikor tavasszal az életerők ismét felgerjednek, akkor minden dolog újrakeletkezik. "A Nyugvás jegyében bevégez" - Így készül el minden dolog koratavasszal, amikor a magok a földre hullanak. Ez adja a mozgáson és nyugalmon keresztül történő táplálás képét. A nemes ember ezt a saját jelleme ápolásának és táplálásának mintájául tekinti. A szavak belülről kifelé irányuló mozgást jelentenek. Az evés és az ivás kívülről befelé irányuló mozgások. Mindkét fajta mozgást mérsékli a nyugalom. A nyugalom hatása tehát, ha sem a szánkat elhagyó szavak, sem a szánkba érkező táplálék nem lépik túl a mértéket. Ezen keresztül ápolható a jellem.

1. változó vonal 23. A repedezés

Hagyod a varázsteknősbékádat, hogy menjen, és lebiggyedő szájsarokkal nézel rám. Baj!
A varázsteknősbéka olyan lény, amelynek nincs szüksége földi táplálékra, mert olyan varázserővel rendelkezik, hogy a levegőből is meg tud élni. A kép olyan emberről szól, aki természete és helyzete alapján teljesen jól meg tudna élni magától, szabadon és függetlenül: Ehelyett azonban lemond e belső önállóságról, rosszkedvű irigységgel tekintve fel azokra, akiknek külsőleg jobban megy. Az ilyen alantas irigykedéssel azonban csak gúnyt és megvetést hív magára mások részéről. Ez rosszra visz.

2. változó vonal 41. A csökkenés

A csúcshoz folyamodni táplálásért. Az útról letérni, hogy a dombról keressen magának az ember táplálékot. Ha tovább csinálja, bajt hoz a fejére.
A normális az, hogy az ember maga gondoskodik a táplálékáról, vagy jogszerű módon tápláltatja magát azokkal, akiknek ez joguk és kötelességük. Ha az ember belső gyengesége folytán nem képes arra, hogy a táplálékáról gondoskodjon, akkor könnyen kényelmetlen helyzetbe kerülhet, amennyiben a jogszerű szerzési utak megkerülésével, magas helyzetben lévők kegyeinek a keresésével próbál gondoskodni a saját eltartatásáról. Ez méltatlan magatartás, mivel általa elhajlik valódi természetétől. Ha tartósan így jár el, akkor ez bizonyosan bajhoz vezet.

3. változó vonal 22. A kellem

Eltérülés a táplálástól. Az állhatatosság bajt okoz. Tíz évig így ne cselekedj. Semmi sem előmozdító.
Aki olyan táplálékot keres, amely nem táplál, az a vágytól az élvezetbe szédül, s az élvezés közepette vágyak után epekedik. Az érzékek kielégítésére irányuló szédült szenvedély sohasem vezet célhoz. Az embernek sohasem szabad így cselekednie (a tíz év egy teljes időciklust jelent). Az ilyesmiből semmi jó nem származik.

4. változó vonal 21. A keresztülharapás

A csúcshoz folyamodni táplálásért üdvözít. Éles szemmel körbekémlelni, mint a tigris, csillapíthatatlan sóvárgással. Makulátlanság.
Eltérően a második helyen lévő hatostól, amely olyan emberről szólt, aki csak a saját előnyét szem előtt tartva ügyeskedik, itt olyasvalakiről van szó, aki magas állásból törekszik arra, hogy a saját világosságát körbesugározza. Ehhez azonban segítőtársakra van szüksége, mert egyedül nem tudja elérni magas célját. Mint egy éhes tigris, oly sóváran fürkész körbe, hogy megtalálja a megfelelő embereket. Azonban mivel gondoskodása nem magára, hanem az egész közösségre irányul, ebbéli igyekezetében semmi hiba sincs.

5. változó vonal [K] 42. A gyarapodás

Eltérülés az útról. Állhatatosnak maradni üdvözít. Jobb nem átkelni a nagy vízen.
Az ember tudatában van a fogyatékosságának. Gondoskodnia kellene az emberek táplálásáról, azonban nincs meg ehhez az ereje. Úgyhogy le kell térnie a megszokott útról, s egy külsőleg észrevétlen, ám szellemileg fölötte álló bölcs tanácsát és segítségét kell kérnie. Ha e felfogását állhatatosan fenntartja, akkor sikerrel jár és üdvös eredményt ér el. Csak tudatában kell maradnia függőségének. Nem szabad a saját személyét előtérbe tolnia, sem olyan nagy műveletekre vállalkoznia, mint amilyen a nagy vízen való átkelés.

6. változó vonal [K] 24. Visszatérés (A fordulópont)

A táplálás forrása. A veszély tudata üdvözít. Előmozdító ez átkelni a nagy vízen.
Itt, egy magasabbrendű bölcsről van szó, akitől kiindulnak mindazok a befolyások, amelyek a mások táplálását szolgálják. Egy ilyen helyzet súlyos felelősséggel jár. Ha azonban tudatában marad ennek, akkor működése üdvös lesz és még az olyan nagy és nehéz műveletekre is nyugodtan vállalkozhat, mint a nagy vízen való átkelés. Tevékenysége általános boldogságot eredményez a maga és mindenki más számára.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.