39. Az akadály (蹇, CSIEN)

Magyar kiegészítő nevek
"Az elakadás (A Baj)", "Nehézség"
Taoista nevek
Az Elakadás (a Baj)
Angol kiegészítő nevek
"limping", "afoot"
Leírás
A jel veszélyes szakadékot ábrázol magunk előtt, a hátunk mögött pedig meredek, megmászhatatlan hegy tornyosul. Úgyhogy akadályokkal vagyunk körbevéve. A hegy tulajdonsága, a nyugvás azonban útjelzőként mutatja azt is, hogy hogyan lehet kikeveredni az akadályok közül. A jel olyan akadályokat ábrázol, amelyek az idők során megjelennek, amelyeket azonban le lehet és le is kell győzni. Ezért a jellel kapcsolatos összes felvilágosítás az akadályok legyőzésére irányul.
Ítélet
AKADÁLY. Előmozdító a délnyugat. Nem előmozdító az északkelet. Előmozdító ez látni a nagy embert. Üdvös az állhatatosság.
A délnyugat a visszavonulás, az északkelet pedig az előrenyomulás iránya. A helyzet, amelyről szó van, olyan akadályokat állít elénk, amelyeket nem lehet közvetlenül leküzdeni. Ilyen esetben a bölcsesség azt kívánja, hogy a veszély láttán álljunk meg és vonuljunk vissza. E visszavonulás azonban csak előkészületet jelent az akadály legyőzésére. Érdemes összefogni a magunkhoz hasonló gondolkodású barátokkal és alávetni magunkat egy olyan személy vezetésének, aki felérett a helyzethez; ekkor sikerülni fog legyőzni az akadályokat. Ehhez állhatatos érzületre is szükség van, különösen akkor, amikor valami olyasmit kell tennünk, ami látszólag eltávolít bennünket a célunktól. A tévedhetetlen belső iránytartás végül üdvös kimenetelt eredményez. Az akadályok, amelyek csak egy ideig állnak fenn, nagyon hasznosak a saját személyiség fejlesztéséhez. Ebben rejlik a szorultság értéke.
Képzet
A hegyen víz van: ez az AKADÁLY képe. Így a nemes ember a saját személye felé fordul, és fejleszti a jellemét.
Az akadályok és nehézségek visszalökik az embert önmagába. Míg azonban a közönséges emberek kívül keresik a bűnöst, más embereket, vagy a sorsot okolva, addig a nemes ember önmagában keresi a hibát, s e befelé fordulás révén a külső akadály ösztönzőerővé válik számára a belső réshez és gazdagodáshoz.

1. változó vonal 63. Beteljesülés után

A menés akadályhoz vezet, a jövés dicséretre talál.
Ha az ember akadállyal találja szembe magát, akkor az első az, hogy átgondoljuk, hogyan is lehetne a legjobban megbirkózni vele. Ha veszély fenyeget bennünket, akkor nem szabad vaktában előretörni, mert ez csak további bonyodalmakhoz vezetne. Helyesebb először visszavonulni - nem azért, hogy feladjuk a harcot, hanem hogy kivárjuk a cselekvésre alkalmas pillanatot.

2. változó vonal 48. A kút

A király szolgálója előtt akadály hátán akadály. Ez azonban nem a saját hibája.
Normális esetben az a legjobb, ha az ember nyugodtan körbejárja az akadályt s megkeresi, hogy hogyan győzhető az le a legkisebb ellenállás vonalán. Van azonban olyan eset is, amikor az embernek elébe kell mennie a nehézségeknek, még akkor is, ha azok egymás hátán tornyosulnak, nevezetesen: ha a kötelesség útja oda vezet, hogy az ember nem cselekedhet szabad elhatározásából, hanem kötelessége, hogy egy magasabb ügy szolgálatában kitegye magát a veszélynek. Ilyenkor az ember megteheti ezt úgy, hogy közben belül teljesen nyugodt marad, mert nem a saját hibájából került e nehéz helyzetbe.

3. változó vonal 8. Az összetartás

A menés akadályhoz vezet, így hát visszatér.
Míg az előző vonal a tisztviselőt ábrázolta, akinek - ha teljesíteni akarja kötelességét - a veszély útját kell járnia, addig itt egy olyan emberről van szó, akinek családapaként, vagy övéinek vezetőjeként kell cselekednie. Ha könnyelműen kitenné magát a veszélynek, akkor sem érne el vele semmit, hiszen azok, akik az ő oltalmára vannak bízva, egyedül biztosan nem tudnának továbbjutni. Ha viszont visszafordul és visszatér övéihez, akkor azok nagy örömmel üdvözlik őt.

4. változó vonal 31. A ráhatás (Az udvarlás)

A menés akadályhoz vezet, a jövés egyesüléshez vezet.
Itt is olyan helyzetről van szó, amit az ember egyedül nem tud megoldani. Ilyen esetben nem feltétlenül az egyenes út a legrövidebb. Ha az ember a saját erejéből, megfelelő előkészületek nélkül próbálna előrejutni, akkor nem kapná meg a szükséges segítséget, s túl későn ismerné fel, hogy tévesek voltak a számításai, mert azok a körülmények, amelyekre számított, túlságosan erőtlennek bizonyultak. Ezért ebben az esetben helyesebb először visszavonulni, s megbízható társakat gyűjteni magunk köré, akikre az akadályok leküzdése során támaszkodhatunk.

5. változó vonal [K] 15. A szerénység

A legnagyobb akadályok közepette barátok érkeznek.
Itt azt az embert látjuk, aki hivatott a szorultságban való kormányzásra. Neki nem szabad kitérnie az akadályok elől, ha mégoly veszélyesen tornyosulnak is előtte. Azonban mivel ő valóban magasabb elhivatottsággal rendelkezik, szellemének hatalma elég erős ahhoz, hogy magához vonzza az embereket, úgyhogy azok jönnek és segítenek is neki. Ő maga pedig rendelkezik azzal a képességgel, hogy valóban meg tudja szervezni őket, s így valamennyi résztvevő tervszerűen kiosztott együttműködése nyomán sikerül leküzdeni az akadályokat.

6. változó vonal 53. A fejlődés (Fokozatos előrelépés)

A menés akadályhoz vezet, a jövés nagy üdvöt eredményez. Előmozdító ez látni a nagy embert.
Itt olyasvalakiről van szó, aki már maga mögött tudja a világot, s annak ügyes-bajos dolgait. Amikor a világ számára elérkezik az akadály időszaka, akkor olybá tűnhetne, mintha számára az volna a legegyszerűbb, ha egyszerűen maga mögött hagyná a világot, s valamiféle világon túliban keresne menedéket. Ez az út azonban el van zárva előtte. Nem fogadhatja el, hogy egyedül ő üdvözüljön, miközben a világot magára hagyja szorultságában. Kötelessége még egyszer visszaszólítja őt a világ forgatagába. Éppen tapasztaltsága és belső szabadsága teszi lehetővé a számára, hogy valami nagyot és kiforrottat alkosson, ami mindenki számára üdvös lesz. S előmozdító látni a nagy embert, akivel együtt az ember véghezviheti a megmentés művét.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.