24. Visszatérés (A fordulópont) (復, FU)

Leírás
A fordulópontot az jelzi, hogy miután a felfelé törő sötét vonalak a világosak mindegyikét kiszorították, egyszerre csak ismét egy világos vonal lép be alulról a jelbe. A homály időszaka letelt. A napforduló a fény győzelmét hordozza magában. A jelet a tizenegyedik hónaphoz, a téli napforduló időszakához (december-január) szokták kapcsolni.
Ítélet
A VISSZATÉRÉS. Siker. Lezárulás és kezdés hibátlanul. Barátok érkeznek, makulátlanok. Innen oda, onnan ide visz az út. A hetedik napon jön a fordulat. Előmozdító ez, hogy az embernek legyen, hová mennie.
A szétesés időszaka után jön a fordulat ideje. Az erős fény, amit megelőzőleg elűztek, ismét megjelenik. Mozgás van. Ez a mozgás azonban nem úgy van kikényszerítve. A felső jel, a Kun jellege az odaadás. Természetes mozgásról van tehát szó, amely magától keletkezik. Ezért a régi dolgok átalakítása is egészen könnyen megy. Az idejétmúlt dolgok megszüntetése és az új bevezetése egyaránt megfelel az időszaknak, s ezért egyik sem ártalmas. A hasonló gondolkodásúak szövetségekbe tömörülnek. Ez a szövetkezés azonban teljes nyilvánosság mellett megy végbe, megfelel az időnek, s ezért kizár bármiféle önző különtörekvést. Az ilyen szövetkezésből nem adódhat hiba. A visszatérés a természet folyásából következik. A mozgás körkörös. Az út önmagába záródik. Ezért nincs szükség arra, hogy bármit is mesterségesen siettessünk. Minden jön magától, amikor itt van az ideje. Ez az ég és föld értelme. Minden mozgás hat fokozatban megy végbe. Így aztán a hetedik fokozat hozza a visszatérést. Így a nyári napfordulótól, az év hanyatlásának kezdetétől számítva éppen a hetedik hónap elején érkezik el a téli napforduló, s ugyanígy a napnyugtát a hetedik duplaórában követi a napfelkelte. Ezért a hetes a fény megifjodásának száma, ami annak nyomán jön létre, hogy a hatos, a nagy sötétség száma, eggyel megnövekszik. Ezzel mozgás lép be a mozdulatlanságba.
Képzet
Mennydörgés a föld méhében: ez a FORDULÓPONT képe. Így a régi királyok napforduló idején lezárták a hágókat. Kereskedők és jövevények nem vándoroltak, s az uralkodó maga sem utazta be a vidékeket.
A téli napfordulót Kínában mindig is az év pihenő időszakaként ünnepelték - e szokás az újévi pihenőidő formájában mindmáig fennmaradt. Télen az életerő - amit a Gerjesztő, a mennydörgés jelképez - még a föld alatt rejtőzik. A mozgás még csak a legkezdeténél tart. Ezért az embernek pihenéssel kell azt erősítenie, nehogy az idő előtti felhasználás következtében elapadjon. Ez az alapelv, vagyis a visszatérőfélben lévő erő pihenésen keresztül történő erősítése valamennyi párhuzamos helyzetre érvényes. A betegséget követően visszatérő egészség, a viszályt követően helyreálló megértés és hasonlók az elején mind gyengéd és kíméletes hozzáállást kívánnak, hogy a visszatérés valóban virágzásba fordulhasson.

1. változó vonal [K] 2. Befogadó

Visszatérés kis távolságból. Nincsen szükség semmi megbánásra. Nagy üdv!
A kisebb elhajlásokat a jótól nem lehet elkerülni. Az embernek csupán idejekorán vissza kell térnie, mielőtt még túl messzire ment volna. Ennek különösen a jellem építésénél van jelentősége. Minden lappangó gonosz gondolatot rögtön le kell küzdeni, mielőtt még az ember túlságosan utánaengedne és hagyná azt megszilárdulni. Ebben az esetben nem lesz szükség megbánásra, s minden nagyon jól fog menni.

2. változó vonal 19. A közeledés

Nyugodt visszatérés. Üdv!
A visszatéréshez mindig szükség van egy elhatározásra, amennyiben önmagunk legyőzésének a műveletén alapul. Ezt megkönnyíti, ha az ember jó társaságban van. Ha az ember rá tudja szánni magát arra, hogy félretegye a büszkeségét és a jó emberekhez igazodjon, akkor ez üdvös hatású lesz.

3. változó vonal 36. A fény elsötétedése

Többszörös visszatérés. Veszély. Makulátlanság.
Vannak emberek, akiket bizonyos belső ingatagság jellemez. Állandóan szükségét érzik annak, hogy megváltoztassák akaratuk irányát. Ezek az állhatatlan természetből adódó állandó elhajlások a jótól, majd a jobb elhatározásból fakadó visszatérések veszélyt rejtenek magukban. Azonban mivel ilyen módon végülis a rossz sem tud szilárd gyökeret ereszteni, nem zárható ki, hogy a fő irány mégis a hibák elhagyása lesz.

4. változó vonal 51. A gerjesztő (A mennydörgés, A megrázkódtatás)

A többiek körében vándorolván, az ember egyedül tér ismét vissza.
Az ember alacsonyrendű emberek társaságában van, azonban bensőséges kapcsolatban áll egy erős es jó baráttal. Ennek következtében egyedül ő vissza tud fordulni. Jóllehet jutalomról, vagy büntetésről nem esik említés, a dolog mégis bizonyosan kedvező; az ilyen jó mellett történő döntés ugyanis önmagában hordja a jutalmát.

5. változó vonal 3. A kezdeti nehézségek

Nagyvonalú visszatérés. Semmi megbánás.
Amikor itt a megfordulás ideje, akkor az embernek nem szabad kicsinyes mentegetőzések mögé rejtőznie, hanem magába kell néznie, s meg kell magát vizsgálnia. És ha valamit rosszul cselekedett, akkor nagyvonalú elhatározással be kell vallania hibáit. Ez egy olyan út, amit senki sem fog megbánni.

6. változó vonal 27. A szájsarok (A táplálás)

A visszatérés elmulasztása. Baj. Balsors belülről s kívülről. Ha az ember igy masíroztatja a seregeket, végül súlyos vereséget szenved, úgy, hogy az az ország uralkodója számára is csapás. Tíz évig az ember nem lesz képes, támadni ismét.
Ha az ember elszalasztja a megfelelő időpontot a visszatérésre, akkor bajba jut. A balsors belül gyökerezik, a világ összefüggéseihez való hibás viszonyulásban. A külső csapások ennek a hibás beállítódásnak a következményei. A kép a megátalkodottságot s az afölötti ítéletet mutatja be.
Cimkék
Cimke Leírás
Naptári hexagram(11.) december-január
Jellemformálás(3.) Ez adja a jellem törzsét. Kicsi, mégis különbözik a külsődleges dolgoktól. Önismeretet ad. A jelet az jellemzi, hogy egy világos vonal alulról visszatér és fölfelé emelkedik. Ez a jellem gyökerét és törzsét jelenti. A jó, amely alul kezd megmutatkozni, eleinte még szinte észrevehetetlen, mégis elég erős ahhoz, hogy a környezet minden ellenállásával szemben is érvényre jusson a maga sajátszerűségében. Mint megtérés, kifejezi önmagunk állandó helyreigazítását az elkövetett hibák után, s az ehhez szükséges önvizsgálatot és önismeretet.A szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.