Szótár

Az alábbiakban a Ji Csingben előforduló leggyakoribb és legfontosabb fogalmak definicióját gyűjtjük össze.

Baj
A cselekvés iránya közvetlen ellentétben áll a világ törvényeivel, így az szükségképpen veszteséghez vezet.
Bánkódás
A cselekvés eredeti iránya hibás volt, de ha az ember kellő időben felismeri és szomorú lesz emiatt, azaz ki akarja javítani, akkor megfordul, és elérheti az üdvöset. Az aggódásnak azon a határon kell működésbe lépnie, ahol a jó vagy rossz már elkezdett felgerjedni a tudatba, de még nem lépett elő a megjelenésbe (csíraállapot). Ha azonban már elkövette a hibát, akkor a megbánás lehet az a lélektani tényező, ami vezekléshez és megjavuláshoz vezet.
Magjel
Egy hexagram magjele két trigramból tevődik össze: az alsó a hexagram 2., 3. és 4. vonala, a felső trigram a hexagram 3.,4. és 5. vonala (a vonalak alulról számozódnak). Ez azt jelenti, hogy a magjelre a hexagram legalsó és legfelső vonalának nincs hatása, így csak 16 különböző hexagram fordul elő csak magjelként. A magjel az adott jel szituációjának rejtett szívét mutatja meg, annak potenciális lehetőségeivel és veszélyeivel együtt.
Makulátlanság
Annak köszönhatően alakul ki, ha az ember képes hibáit folyamatosan megfelelő módon korrigálni.
Megszégyenülés
A cselekvés eredeti iránya helyes volt, de az ember közönbössége vagy túlzott elbizakodottsága miatt észrevétlenül bajba jut, azaz nem ismeri fel a kisebb hibát, vagy ha felismerte, nem élt a jóvátételi lehetőségekkel. Ez az előregondolkodás szükségességére hívja fel a figyelmet, és hogy álljunk meg a hibás úton, forduljunk vissza az üdv irányába.
Üdv
A cselekvés iránya összhangban van a világ törvényeivel, ezért a törekvés céljának elnyeréséhez vezet.

A szótárat folyamatosan bővítjük.