8. Az összetartás (比, PI)

Magyar kiegészítő nevek
"Az összhang"
Taoista nevek
Az Összhang
Angol kiegészítő nevek
"grouping", "alliance"
Leírás
A víz a föld felszínén, ahol csak tud egybefolyik, például a tengerben, ahol az összes folyó összegyűlik. Olyan jelképről van szó, amely az összetartást és annak törvényszerűségeit fejezi ki. Ugyanez a gondolat nyilvánul meg abban is, hogy valamennyi vonal lágy, kivéve azt a szilárd vonalat, amely az ötödik helyet, az uralkodó pozícióját foglalja el. A lágy vonalak összetartanak, amennyiben valamennyiüket a vezető helyzetben lévő szilárd akarat irányítja, aki egyesülésük középpontjában áll. Azonban maga ez az erős, irányító személyiség is összetart a többiekkel, mivel azokban saját lényének a kiegészítését találja meg.
Ítélet
Az összetartás üdvözítő. Vizsgáld meg a jóslatot még egyszer, vajon van-e benned fenség, tartósság, kitartás; s akkor a dologban nem lesz hiba. A bizonytalanok fokozatosan körbegyűlnek. Aki túl későn jön, rosszul jár.
Arról van szó, hogy az ember összeáll másokkal, azzal a céllal, hogy az összetartáson keresztül a felek kölcsönösen kiegészíthessék és támogathassák egymást. Az ilyen szövetkezésnek kell, hogy legyen egy középpontja, aki köré a többiek tömörülhetnek. Az emberek összetartásának a gyújtópontjává válni nehéz feladat, ami nagy felelősséggel jár. Belső nagyság, következetesség és erő szükséges hozzá. Ezért aki maga köré akar gyűjteni másokat, annak először meg kell vizsgálnia magát, vajon eléggé érett-e a feladatra; aki ugyanis az erre való elhivatottság bélyege nélkül akarja ezt megtenni, az több kavarodást okoz, mintha semmilyen szövetkezésre nem került volna sor. Ahol azonban valódi gyülekezési pont van jelen, oda eleinte habozva, majd egyre határozottabban odagyűlnek mindazok, akik bizonytalanabbak. Akik túl későn érkeznek, azok maguk látják ennek kárát. Az összetartásnál ugyanis a megfelelő időpontnak is jelentősége van. A kapcsolatok bizonyos belső törvényszerűségeknek megfelelően kötődnek és szilárdulnak meg. A közös élmények azok, amik elmélyítik a kapcsolatokat, s aki túl későn érkezik, és ennek következtében nem vehet már részt ezekben a közös alapélményekben, az magára vethet, amikor majd mint későnjövő, zárt ajtókra talál.

Aki viszont felismerte az összetartás szükségességét, de nem érez magában elegendő erőt ahhoz, hogy a szövetkezés középpontjaként működjön, annak az a dolga, hogy maga csatlakozzék valamilyen szerves közösséghez.
Képzet
A földön víz: ez az összetartás képe. Így az ősidők királyai hűbérbe adták az egyes államokat, s baráti kapcsolatokat ápoltak a hűbérurakkal.
A víz a földön feltölt minden bemélyedést, s szilárdan megkapaszkodik azokban. A régmúlt társadalmi szerveződései hasonló módon az urak és a függő helyzetben lévők közötti összetartás elvén alapultak. A víz magától összegyűlik, mert minden részében egyazon törvénynek engedelmeskedik. Így kell az emberi társaságot is összetartani egy olyan érdekközösségen keresztül, amelyben minden egyes ember az egész egy tagjának érezheti magát. A társadalmi szerveződés központi hatalmának kell arról gondoskodnia, hogy minden tag megtalálja a maga valódi érdekét az összetartásban, amint azt a nagykirály és a hűbérurak közötti paternalista viszony példázza a kínai ókorban.

1. változó vonal 3. A kezdeti nehézségek

Tartsál vele igazként; hűségben; ez nem hiba. Az igazság, mint teli agyagedény: Így jön végül kívülről az üdv.
Amikor kapcsolatok szövődéséről van szó, az alapvető őszinteség az egyetlen helyes kiindulópont. Ezt a magatartást fejezi ki a teli agyagedény képe, ahol minden tartalom, semmi sem üres forma; ez az attitűd nem okos szavakban mutatkozik meg, hanem a belső erőn keresztül, ami olyan erős, hogy hatalmával kívülről is magához képes vonzani az üdvöt.

2. változó vonal 29. A mélység, A víz

Belül tarts vele. Az állhatatosság üdvözít.
Ha az ember helyes módon és állhatatosan elébe megy a felülről jövő kérésnek, ami szolgálattételre szólítja fel, akkor viszonya az első vonalban lévő többiekhez bensőséges marad, s nem adja fel magát. Aki azonban törtető, ragadós módon keresi a szövetségeseket, az lealacsonyítja magát, s nem a nemes ember ösvényét követi, aki vigyáz a méltóságára.

3. változó vonal 39. Az akadály

Nem megfelelő emberekkel tartasz össze.
Gyakran vagyunk csak olyan emberek között, akik nem tartoznak a saját körünkhöz. Ilyenkor vigyáznunk kell, nehogy a szokás hatalmánál fogva bizalmaskodásra ragadtassuk magunkat. Nem is kell mondani, hogy ez mennyire káros volna. Az ilyen emberekkel szemben az egyetlen helyes magatartás a barátságos, de minden intimitást kerülő hangvétel; csak ezáltal tudjuk megőrizni szabadságunkat az olyan későbbi kapcsolatok számára, amelyeket a magunkkal egyívásúakkal köthetünk.

4. változó vonal 45. Az összegyűlés

Külsőleg is tartsál vele. Az állhatatosság üdvözít.
Itt már szilárdan szabályozott a viszonyunk az összetartás középpontját képező személyhez. Ilyenkor az embernek odatartozását illik és lehet is nyilvánosan kimutatnia. Szilárdnak kell maradnunk, és nem szabad engednünk, hogy bármi is megtévesszen bennünket.

5. változó vonal [K] 2. Befogadó

Az összetartás megnyilatkozása. A király a vadászaton csak három oldalról enged hajtani, és lemond a vadról, amely az útjából kitér. A polgároknak nincs szükségük figyelmeztetésre. Üdv!
A királyi vadászatokon az ősi Kínában szokásos volt, hogy a vadakat csak három oldalról hajtották. A negyedik oldalon az űzött vadnak módja volt elmenekülni. Amennyiben az állat nem tért ki az útból, úgy keresztül kellett mennie egy kapun, amely mögött a király állt lövésre készen. Csak azokat az állatokat lőtték ki, amelyek ide behatoltak. Azokat, amelyek kitértek az útból, futni hagyták. Ez a hagyomány megfelelt a királyi szellemnek, amely nem kívánt a vadászatból mészárlást csinálni, hanem kizárólag azokat a vadakat terítette le, amelyek mintegy önként felkínálkoztak.

A jel itt egy olyan úrról, illetve befolyásos személyiségről szól, akihez szívesen csatlakoznak az emberek. Aki hozzá jön, azt magához veszi, aki nem jön, azt hagyja, hogy menjen a maga útján. Nem hív senkit és nem hízeleg senkinek: aki jön, az mind magától jön. Ilyen módon egyfajta szabad függőség alakul ki azok részéről, akik vele tartanak. Az embereket nem kell erőszakkal kényszeríteni az összetartásra, hanem bántódás nélkül kimutathatják véleményüket. Nincsen szükség semmiféle rendőri intézkedésre. Maguktól csatlakoztak urukhoz. Az életnek általában is meg kell hagyni ezt a szabadságot. Az embernek nem szabad mások kegyeiért tolongania. Ha valaki kifejleszti magában az erőt és a tisztaságot, ami szükséges ahhoz, hogy egy közösség gyújtópontjává tudjon válni, akkor maguktól köré fognak gyűlni mindazok, akik számára rendeltettek.

6. változó vonal 20. A tekintés

Nem találja a fejét az összetartásnak. Baj.
A fej a kezdet. Ha a kezdet nem helyes, a befejezés sem lesz az. Aki elszalasztotta a megfelelő pillanatot a csatlakozásra, s még mindig tétovázik, félvén teljesen és igazából odaadni magát, az meg fogja bánni, amikor túl késő lesz már jóvátenni a hibáját.
CimkékA szöveg forrása a Richard Wilhelm: Ji King könyvének Pressing Lajos általi fordítása, a fordító és a kiadó engedélyével feltölve. A könyv megrendelhető a Helikon kiadó kínálatából a fenti linkre kattintva, amely további, ide nem feltöltött kommentárokat is tartalmaz.